Wały powodziowe

Spotkanie z Minister Elżbietą Bieńkowską

- Tych projektów nie można odstawić na półkę – powiedziała Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska w Mielcu. A miała na myśli trzy projekty inwestycji przeciwpowodziowych w powiecie mieleckim i tarnobrzeskim.

Czy będzie zielone światło dla wałów powodziowych w powiecie mieleckim?

Jak długo - w chwilach spokoju trwać będzie walka ludzi o wały nad groźnymi rzekami - tak długo toczyć się będzie ludzka walka z żywiołem. Ten scenariusz powtarza się rok w rok, wystarczy ulewa, albo kilkudniowe deszcze i już kilkadziesiąt miejscowości na Podkarpaciu tonie w wodzie. W komunikatach stale słyszymy to samo: podtopione Jasło, okolice Ropczyc i Mielca. Za każdym razem ktoś pyta - czy można było zrobić więcej, żeby wygrać walkę z żywiołem, na przykład naprawić stare, zniszczone wały, albo zbudować nowe.

Mieleckie „nie” dla rządu w sprawie wałów powodziowych

W lutym 2008 r. z ”Listy projektów kluczowych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, usunięte zostały trzy projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

1.Wisłoka - modernizacja i zabezpieczenie lewostronnego obwałowania Wisłoki (Wola Mielecka).
2.Stary Breń - modernizacja i zabezpieczenie prawego wału rzeki Stary Breń.
3.Babulówka - modernizacja i zabezpieczenie lewego wału rzeki Babulówki.

Czy Pani minister skreśliła nam wały powodziowe na zawsze ?

Jesteśmy zaniepokojeni zabraniem 100% środków finansowych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w województwie podkarpackim, które w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gwarantował nam poprzedni rząd.Pani decyzja bardzo boleśnie dotknęła mieszkańców naszego powiatu, gdyż straciliśmy środki finansowe.

https://www.facebook.com/wolamielecka/