Bliżej wałów w Woli Mieleckiej i Rzędzianowicach

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wybrał wykonawcę wałów.


Coraz bliżej do realizacji III etapu projektu poprawy ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec, czyli budowy wałów w Woli Mieleckiej i Rzędzianowicach wzdłuż rzeki Wisłoki. Aktualnie realizowane są etapy I i II, na prawym brzegu rzeki od Chrząstowa po Osiedle Wojsław w Mielcu.

Etap numer III także jest gotowy do realizacji, ma również zapewnione finansowanie w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ale dotychczas prace prowadzone były tylko po prawej stronie rzeki. Mieszkańcy Woli Mieleckiej naciskali na PZMiUW w celu przyspieszenia budowy także w ich miejscowości. Obawiali się, że gdy wyrosną wały po stronie Mielca, to przy wylewie Wisłoki zostaną całkowicie zatopieni.

Prawdopodobnie prace w Woli i Rzędzianowicach będą mogły niedługo rozpocząć się. Zarząd Melioracji rozstrzygnął przetarg na budowę wałów, który wygrała Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego "PBW". Jeśli pozostali chętni na realizację tej inwestycji nie zaczną jej blokować poprzez składanie odwołań i protestów do przetargu, roboty rozpocząć się będą mogły nawet jeszcze latem.

Etap III zakłada rozbudowę i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+200 – 15+930 oraz budowę lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km  15+930 – 17+900 na terenie miejscowości Rzędzianowice, Wola Mielecka.


Konserwują, planują, budują.
Przebudowa i budowa nowych wałów na Wisłoce od Chrząstowa do Mielca oraz w Woli Mieleckiej i Rzędzianowicach to nie jedyne obecnie prowadzone działania mające poprawić ochronę przeciwpowodziową w regionie mieleckim.

PZMiUW usuwa jeszcze szkody spowodowane przez powodzie z roku ubiegłego. Zabezpieczane będą wyrwy przy śluzie wałowej na Wisłoce w Książnicach oraz ubytki i przebicia w wale wiślanym w Glinach Małych i Otałęży. Remontowane będą drogi wzdłuż wału Wisły.

Wykonana zostanie konserwacja potoku Ruda, który w ostatnich latach stwarzał olbrzymie kłopoty mieszkańcom gminy Radomyśl Wielki. Podobne prace będą prowadzone również na rzece Babulówce, na wale Potoku Zgórskiego, na wale Nowego i Starego Brnia, na wałach Wisłoki,  wałach Jamnicy, Potoku Wadowickiego, rowu Złotnicko – Berdechowskiego. Zaplanowane zostało odmulanie Potoku Dymitrowsko – Młodochowskiego.

Szykowane są kolejne, duże i kluczowe dla ochrony przeciwpowodziowej w powiecie mieleckim, inwestycje. To przede wszystkim opracowanie pełnej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla nowego wału wzdłuż Wisłoki na mieleckim osiedlu Rzochów oraz wału biegnącego od Książnic do Kiełkowa. PZMiUW chce również poznać wycenę działek potrzebnych do zakupu pod budowę lub remont wału od Osiedla Wojsław do Osiedla Rzochów w Mielcu oraz wałów na rzece Stary Breń.

Urząd Miejski w Mielcu natomiast zlecił opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych poprawiających bezpieczeństwo powodziowe wokół rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem rozrastających się terenów przemysłowych. Prace te kosztować będą ponad 3 i pół miliona złotych.

 

źródło: Hej Mielec