drogi

Zapomnieli wypłacić odszkodowań?

Prywatne grunty zostały zajęte pod drogę wojewódzką wiele lat temu, ale niektórzy mieszkańcy pieniędzy za nie do tej pory nie dostali. Część mieszkańców Woli Mieleckiej, którym zajęto grunty na poszerzenie pasa drogowego, do tej pory nie otrzymało rekompensat. Niektórzy w ogóle ich nie dostaną, bo do końca 2005 r. nie złożyli wniosku o odszkodowanie.

List poparcia Senatora Władysława Ortyla, droga Nr 984

Po zapoznaniu się z pismem z dnia 16 stycznia 2008 r., które dotyczyło zintensyfikowania działań zmierzających do rozwiązania problemów komunikacyjnych wsi Wola Mielecka, oświadczam iż w pełni podzielam Państwa wnioski kierowane do władz województwa o szybkie rozwiązanie problemu.

Modernizacji drogi wojewódzkiej nr 984, list mieszkańców

My, niżej podpisani mieszkańcy wsi Wola Mielecka prosimy i zarazem domagamy się zintensyfikowania działań celem rozwiązania nabrzmiałych problemów komunikacyjnych występujących w naszej miejscowości przy drodze wojewódzkiej nr 984 Mielec – lisia Góra. Naszą miejscowość oprócz wspomnianej drogi nr 984 przecinają drogi nr 983 Mielec – Borowa – Szczucin oraz droga powiatowa nr 1152 Czermin – Przecław, a także szereg dróg gminnych.

https://www.facebook.com/wolamielecka/