Przedszkole Wola Mielecka, projekty, część opisowa

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, o część przedszkola z częścią dydaktyczną, budowa szczelnego zbiornika ścieków, przyłącza kanalizacji sanitarnej i miejsc parkingowych na samochody osobowe oraz przebudowa kolidującego przyłącza wodociągowego

Przedszkole Wola Mielecka, Roboty budowlano-wykończeniowe, Numer ogłoszenia: 74454 - 2010

Szczegóły zamówienia publicznego

Data ogłoszenia przetargu - 17.03.2010
Data otwarcia ofert - 02.04.2010

Część opisowa projektu

Projekt - część I

Projekt - część II

Projekt - część III

------------------------------------------------------

Pobierz treść ogłoszenia z UZP

Pobierz treść SIWZ

Przedmiar robót