Otwarcie nowego Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej

18 listopada 2010 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej, którą połączono z Pasowaniem na Przedszkolaka. W murach przedszkola dyrektor placówki Pani Małgorzata Jastrząb powitała przybyłych gości; Tadeusza Lipkę – zastępcę wójta Gminy Mielec, Bożenę Mazur – sekretarza Gminy Mielec, Zofię Błach – dyrektora GOPS w Mielcu, Annę Babula – dyrektora powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mielcu, Beatę Wrzesień – doradcy metodycznego w zakresie wychowania przedszkolnego, Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Mielec oraz Rodziców naszych przedszkolaków , którzy licznie przybyli na tę uroczystość.
OTWARCIE PRZEDSZKOLA I PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Pod hasłem „Przedszkole Drugi Dom” dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego. Prócz wierszy i piosenek, uroczystość otwarcia uświetnił również taniec „Grozik” oraz inscenizacja „Misie". Za swój pierwszy występ mali artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Po uroczystym i pełnym wrażeń programie artystycznym, nastąpiło poświęcenie budynku przez księdza Pawła Herudzińskiego oraz przecięcie wstęgi symbolizujące otwarcie przedszkola, przez Panią Dyrektor Małgorzatę Jastrząb i Pana Tadeusza Lipkę – zastępcę wójta Gminy Mielec.

Dzieciom zostały wręczone dyplomy Pasowania na Przedszkolaka, medaliony, łakocie i albumiki z pamiątkowym zdjęciem z przedszkola.. Następnie wszyscy obecni zaproszeni zostali się na słodki poczęstunek, kawę i herbatę.

Uroczystość Pasowania to wielkie przeżycie nie tylko dla dzieci ale również dla rodziców. Ich pociechy stały się prawdziwymi przedszkolakami, nawiązującymi już śmielsze kontakty ze swoimi rówieśnikami, integrującymi się we wspólnej zabawie, zdobywającymi wiele umiejętności i nawyków niezwykle potrzebnych w karierze szkolnej.