Wniosek o budowę pawilonu wychowania przedszkolnego

Zespół Szkół im. J .M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej w porozumieniu z Radą Rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum wnioskuje o ujęcie w programie rozwoju gminy dobudowę do budynku nauczania początkowego pawilonu wychowania przedszkolnego o wymiarach 15 x 10m z dwoma salami: salą dla dzieci 5-6 letnich na piętrze, salą dla dzieci 3-4 letnich na parterze.


Zespół Szkół im. J .M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej w porozumieniu z Radą Rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum

wnioskuje

o ujęcie w programie rozwoju gminy dobudowę do budynku nauczania początkowego pawilonu wychowania przedszkolnego o wymiarach 15 x 10m z dwoma salami:

salą dla dzieci 5-6 letnich na piętrze,

salą dla dzieci 3-4 letnich na parterze.

Projekt dobudowy winien objąć także połączenie tego pawilonu z blokiem żywieniowym szkoły. Według szacunków specjalistów koszt orientacyjny rozbudowy to ok. 400 tys zł plus koszty dokumentacji ok. 15 tys. zł.

W przypadku pozytywnej decyzji Pana i Rady Gminy Mielec podejmę starania o pozyskanie funduszy na rozwój wychowania przedszkolnego w naszej
miejscowości. Rozwój wychowania przedszkolnego, obniżenie wieku obowiązku szkolnego dzieci jest priorytetem Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wybudowanie przedszkola rozładuje rosnące potrzeby w tym zakresie nie tylko mieszkańców Woli Mieleckiej ale i Rzędzianowic.
Będzie to również zgodne z programem
rządowym Edukacja w latach 2007-2012 tj. objęciem obowiązkiem przedszkolnym dzieci 5-cio letnich.

Z poważaniem


Przewodniczący Rady Rodziców

Andrzej Klich


Przewodnicząca

Rady Rodzic
ów Szk. Podstawowej

Dyrektor szkoły


Kazimierz Ogorzałek