SOKiS, filia Wola Mielecka - sesja Rady Gminy

9 czerwca 2011 roku Rada Gminy Mielec uchwałą przekazała część budynku Domu Ludowego w Woli Mieleckiej pod działalność fili SOKiS. Temat ten dorastał ponad cztery lata i wreszcie stał się faktem.


- Film z sesji Rady Gminy 9.06.2011


Objazdowa Sesja Rady Gminy Mielec, sprawa Domu Ludowego w Woli Mieleckiej 11.05.2011


Sesja Rady Gminy Mielec
05.06.2011
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Woli Mieleckiej stanowiącej własność Gminy Mielec na rzecz Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie.
Sesja odbędzie się w dniu 9 czerwca 2011 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 

1.Interpelacje Radnych.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Woli Mieleckiej stanowiącej własność Gminy Mielec na rzecz Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Mielec" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

7.Przegląd zasobów mienia komunalnego Gminy Mielec.

8.Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 9 czerwca 2011 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

Podstawa prawna urlopowania:

Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZENON SKIBA