Gorący temat

Cztery koncepcje mostu na Wisłoce

Znane są już cztery koncepcje lokalizacji nowego mostu na rzece Wisłoce w okolicy Mielca i budowy dróg dojazdowych. Trzy warianty zakładają most na północ od granic miasta, czwarte wariant przewiduje most pomiędzy Osiedlem Wojsław i Książnicami.

Pytania o wał przeciwpowodziowy po stronie Woli Mieleckiej

Mieszkańcy Woli Mieleckiej są zainteresowani i zaniepokojeni budową wału na Wisłoce po stronie Woli Mieleckiej.Od strony Mielca wygląda, że wykonany jest dużo solidniej, jest szerszy, wzmocniony od środka betonem. Również linia brzegowa po ostatniej powodzi została mocna uszkodzona. O wyjaśnienie jakości budowy wału zwrócili się z do wójta gminy Mielec.

Budowa wałów lewego brzegu rzeki Wisłoki

WOLA MIELECKA. - Ostatnio dowiedziałem się, że powstające wzdłuż Wisłoki wały przeciwpowodziowe będą miały różną wysokość. Czy to nie zagrozi bezpieczeństwu mieszkańców po lewej stronie Wisłoki? - pyta mieszkaniec Woli Mieleckiej. - Zaprojektowane wały z powodzeniem spełniają warunki bezpieczeństwa, gdyż lewostronne obwałowanie Wisłoki po wybudowaniu będzie wyższe o ok. 96 cm od poziomu wody pojawiającej się raz na 100 lat. Równocześnie korona lewego wału będzie usytuowana o 51 cm wyżej niż poziom fali występującej raz na 500 lat - uspokaja Stanisław Stachura, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Woli Mieleckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 5 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity z 2004 r. (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)