Gorący temat

Ośrodki zdrowia pozostaną ?

W ubiegłym tygodniu Rada Gminy Mielec przyjęła uchwałę zmieniającą zeszłoroczną podwyżkę o 100% kosztów wynajmu lokali dla lekarzy prowadzących ośrodki zdrowia. Obniżono ją z 8 na 5 złotych za metr kwadratowy. Jest więc szansa, że ośrodki zdrowia pozostaną we wsiach.

Projekty rond w Woli Mieleckiej i list wicemarszałka

W wyniku próśb mieszkańców, którzy zwłaszcza w godzinach szczytu muszą tkwić w długich korkach, powstały projekty dwóch rond na drodze wojewódzkiej Nr 983 i Nr 984 w Woli Mieleckiej. Rondo pierwsze znajdować się będzie zaraz za mostem, a rondo drugie na skrzyżowaniu  Czermin - Przecław. Nie są znane na razie terminy wykonania.

Wola Mielecka, lewostronne obwałowanie Wisłoki już gotowe

Stanisław Stachura - dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, przedstawiciele starostwa powiatowego oraz przedstawiciele inwestora i wykonawcy brali udział w technicznym odbiorze zakończonej w ostatnich dniach inwestycji budowy wałów na lewym brzegu Wisłoki na terenie Woli Mieleckiej i Rzędzianowic.

Most na Wisłoce skłócił mieszkańców Trzciany i Woli Mieleckiej

Przeciwko proponowanej trasie dojazdu do mostu protestuje Wola Mielecka, nie godzi się na to również Trzciana. Którą z tych miejscowości poświęci starosta?

Ogromne, gigantyczne wręcz emocje towarzyszą tworzeniu koncepcji dojazdów do planowanego mostu na Wisłoce. Najgłośniej protestują mieszkańcy Woli Mieleckiej, gdzie wybudowanie drogi skutkowałoby wyburzeniem wielu budynków. Doszło do tego, że ludzie naszli wieczorem starostę Andrzeja Chrabąszcza w jego domu w Czajkowej. – Pytali, czy zapadły jakieś decyzje, bo, jak twierdzili, spać nie mogą – zdradza starosta.