XIII sesja Rady Gminy Mielec 30 XII 2019

Porządek obrad:

  1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 roku o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje

PRZEWODNICZĄCY RADY
BOGDAN CYGAN