Akcja zbierania podpisów przez członków Rady sołeckiej

W niedzielę 04 sierpnia 2019 roku, po mszach św. przy kaplicy pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej członkowie Rady sołeckiej zbierali podpisy w trzech tematach:
1. Remont drogi i chodnika przy drodze DW983 (droga w stronę Rzędzianowic) oraz budowa brakującego chodnika w Woli Mieleckiej od ścieżek do skrzyżowania.
2. Przeciw budowie elektrowni wodnej na rzece Wisłoka w Podleszanach.
3. Podjęcie działań poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
Tematy bardzo ważne dla mieszkańców Woli Mieleckiej i Gminy Mielec, tylko pytanie dlaczego o akcji zbierania podpisów przez członków Rady sołeckiej jako radny dowiedziałem się z ogłoszeń parafialnych będąc na mszy św. o godz. 7.30. Gratuluję komunikacji ????.Interpelacja w sprawie projektu budowy chodnika w ciągu drogi DW983 w Woli Mieleckiej 10.01.2019
   [ czytaj >>>]

Interpelacja w sprawie wykonania opracowania dokumentacji cieków wodnych i zabudowanych na nich urządzeniach 21.06.2019
[ czytaj >>> ]

Odpowiedź na interpelację cieki wodne
  [ czytaj >>>]