Plany obwodnicy Rzędzianowice - Piątkowiec

Wójt Gminy Mielec informuje zainteresowanych mieszkańców naszej gminy o aktualnych rozwiązaniach projektowych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dotyczących inwestycji „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra –Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

Ewentualne uwagi techniczne co do proponowanych rozwiązań proszę bezpośrednio zgłaszać do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Poniżej propozycja planowanych rozwiązań: