Wyjątkowy Uczeń Gminy Mielec 2019

Józef Piątek wójt Gminy Mielec przyznał nagrody „Wyjątkowy Uczeń 2018/2019”. Uroczysta gala na którą przybyli najzdolniejsi uczniowie wraz z rodzicami oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół odbyła się 10 czerwca 2019 roku.

Z roku na rok przybywa uczniów, którzy swoją wiedzą wybijają się wysoko ponad przeciętną. Osiągają Oni imponujące wyniki w nauce oraz zajmują wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim.
– Chciałbym Wam wszystkim serdecznie pogratulować, ponieważ to, co osiągnęliście w mijającym roku szkolnym przekracza ogólnie przyjęte normy. Macie wspaniały dar przyswajania wiedzy. Ale ten dar wspiera również ciężka praca. Jesteście wspaniałą promocją naszej Gminy i cieszymy się, że możemy wspólnie z Wami obchodzić to wyjątkowe święto – zwrócił się do wyróżnionych Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.

O oprawę artystyczną gali zadbali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrząstowie przygotowani przez nauczycielki Justynę Wnuk i Urszulę Wieczerzak. Autorką scenariusza była uczennica, Izabela Miodunka, która w humorystycznej inscenizacji przedstawiła zakończenie roku szkolnego oraz podróż polskiej rodziny na wakacje do Wielkiej Brytanii. 

Po części artystycznej przyszła pora na wręczenie nagród i dyplomów dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
W tym roku komisja w skład której weszli Bożena Mazur, Sekretarz Gminy Mielec, Barbara Szwakop, Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych oraz Damian Małek, dyrektor SOKiS, na podstawie złożonych wniosków przyznała 4 nagrody dla laureatów i 2 finalistów konkursów przedmiotowych ogłoszonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 1 ucznia osiągającego indywidualnie wybitne wyniki w sporcie oraz  9 najlepszych uczniów osiągający bardzo wysokie wyniki w nauce.

Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali laureaci konkursów ogłaszanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
- Konrad Ćwięka - uczeń Zespołu Szkół w Podleszanach, laureat konkursu  z matematyki;
- Matylda Kremer - uczennica Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, laureatka konkursu z j. niemieckiego;
- Maksym Kremer - uczeń Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, laureat konkursu z j. niemieckiego
- Daria Wiech     - uczennica Zespołu Szkół w Podleszanach, laureatka konkursu  z historii.

Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali finaliści konkursów ogłaszanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie:
- Dominik Kapinos - uczeń Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, finalista konkursu z matematyki;
- Julia Sosińska - uczennica    Zespołu Szkół w Chorzelowie, finalistka konkursu Polonistycznego.

Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymał uczeń osiągający wybitne wyniki w sporcie:
-  Mikołaj Iwanow - uczeń Zespołu Szkół w Chorzelowie.

Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali uczniowie szkół podstawowych osiągający bardzo wysokie wyniki w nauce.
- Alicja Cieśla - uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książnicach;
- Laura Czernikowska - uczennica Zespołu Szkół w Podleszanach;
- Natalia Durej - uczennica Zespołu Szkół w Chorzelowie;
- Izabela Miodunka - uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrząstowie;
- Martyna Nowak - uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzędzianowicach;
- Paulina Piechota - uczennica Zespołu Szkół w Trześni;
- Karolina Serafin - uczennica Szkoły Podstawowej w Rydzowie;
- Maria Wilk - uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej w Złotnikach;    
- Gabriela Wójtowicz    - uczennica Zespołu Szkół w Podleszanach.

Specjalne listy gratulacyjne otrzymali również rodzice wyjątkowych uczniów oraz nauczyciele, którym w kończącym się roku szkolnym udało się wychować laureata lub finalistę konkursów kuratoryjnych. Są to Barbara Kawalec ZS w Podleszanach, Renata Godek ZW w Woli Mieleckiej, Lidia Kutrybała ZS w Chorzelowie, Jerzy Flis ZS w Podleszanach.

Gratulacje i życzenia szczęśliwych wakacji wszystkim uczniom złożyli obecni na gali Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Cygan oraz Radni Celina Szymańska, Stanisław Głaz i Zbigniew Wicherski.  

Finałem wydarzenia było wspólne wykonanie utworu „We are the champions” dedykowanego wyjątkowym uczniom.