Modernizacja dróg w Gminie Mielec

Pięć odcinków dróg o łącznej długości ponad 3,5 kilometra zostało wyremontowanych w 2018 roku z budżetu własnego Gminy Mielec. Ponadto w ramach otrzymanych promes z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w najbliższym czasie zmodernizowane zostanie kolejne pięć dróg o łącznej długości prawie 3,5 kilometra.


Wola Mielecka

Goleszów

Rok 2018 jest rekordowym, ponieważ dzięki współpracy Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka,  Radnych Gminy oraz Rządu RP uda się zmodernizować ponad 7 kilometrów dróg spośród liczącego blisko 65 kilometrów gminnego układu drogowego.

- Wielokrotnie podkreślałem, że modernizacja infrastruktury drogowej jest moim priorytetem, jeśli chodzi o poprawę warunków życia naszych mieszkańców. W niespełna 4 lata udało nam się zmodernizować prawie 1/3 gminnego układu drogowego. Ten wynik nie byłby możliwy, gdyby nie przychylność Radnych oraz pomoc Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Układ drogowy można porównać do układu krwionośnego. Dzięki współpracy i skutecznym działaniom Gminie nie grozi już zawał lub zator. Nasze drogi staja się przyjazne dla użytkowników, a komfort życia mieszkańców stale rośnie - zaznacza Wójt Gminy Mielec Józef Piątek.

Dzięki środkom własnym w roku bieżącym udało się już wyremontować odcinki dróg w miejscowościach:
- Chorzelów, długości 950 metrów, wartość 216 721 złotych;
- Goleszów, długość 750 metrów, wartość 248 634 złotych;
- Wola Chorzelowska, długość 1 150 metrów, wartość 329 765 złotych;
- Wola Mielecka, długość 360 metrów, wartość 191 229 złotych;
- Wola Mielecka, długość 380 metrów, wartość 198 688 złotych.

W większości zakres prac obejmował wykonanie dwóch nowych warstw nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz pobocza z kruszywa łamanego. Ponadto w Woli Mieleckiej pod drogami wykonano stabilizacje gruntu cementem oraz wykonano podbudowę z kruszywa łamanego. W ramach zadania odmulono także przydrożne rowy, wymieniono wybrane przepusty, zamontowano nowe znaki oraz wyremontowano most na potoku kiełkowskim.

To nie jedyne działania drogowe prowadzone w tym roku. Dzięki promesom przeznaczonym na likwidację skutków klęsk żywiołowych w trakcie realizacji i procedury przetargowej są obecnie odcinki w miejscowościach:
- Złotniki, długość 500 metrów, maksymalna wysokość promesy 160 000 złotych;
- Rzędzianowice, długość 570 metrów, maksymalna wysokość promesy 220 000 złotych;
- Trześń, długość 1 400 metrów, maksymalna wysokość promesy 480 000 złotych;
- Rzędzianowice, długość 685 metrów, maksymalna wysokość promesy 240 000 złotych.
- Trześń, długość 320 metrów, maksymalna wysokość promesy 130 000 złotych.

Ponadto w ramach zadań przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg oraz działania inwestycyjne, wykonywane oraz naprawiane są drogi z kruszywa. Od stycznia do końca sierpnia według bieżącego zapotrzebowania rozsypano już 2066 ton kruszywa o łącznej wartości bliskiej 140 tysiącom złotych.

Chodnik w Trześni i Podleszanach
Realizacja zadań związanych z modernizacją gminnego układu drogowego nie ogranicza się tylko do działań związanych z samą jezdnią, lecz także budową nowych chodników. Zapotrzebowanie na tego typu obiekty najczęściej dotyczy dróg powiatowych, a ponieważ są to inwestycje kosztochłonne, Powiat nie jest w stanie realizować ich samodzielnie. Dlatego też Rada Gminy zabezpieczyła w tegorocznym budżecie kwotę 550 tysięcy z przeznaczeniem na dofinansowanie działań inwestycyjnych przy budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych. Dzięki takim środkom Powiatowy Zarząd Dróg do końca października wykona chodnik o długości 650 metrów w miejscowości Trześń. P. Z. D. rozstrzygnął także przetarg na budowę 360- metrowego odcinka chodnika w Podleszanach. Według terminów zawartych w umowie mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego chodnika od połowy listopada.