Archidiakon ks.PIOTR BAJOR otrzymał dystynktorium

31 sierpnia 2018 roku w Bazylice Św. Mateusza w Mielcu Archidiakon ks.PIOTR BAJOR otrzymał z rąk prepozyta dystynktorium.
Dystynktorium to przedmiot będący oznaką piastowanej przez kogoś godności, przeważnie medalion na łańcuchu noszony przez prałatów i kanoników.

 Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa distinctoria (tłum.: znak odznaczania się). Noszone na piersiach na łańcuchach lub wstęgach czerwonych lub błękitnych, zwykle miały postać krzyża (w różnych odmianach).


 

https://www.facebook.com/wolamielecka/