Znamy ostateczny przebieg nowej obwodnicy północnej Mielca!

Zarząd Województwa Podkarpackiego po ponownej analizie wybrał nowy przebieg tzw. północnej obwodnicy Mielca. Nowy odcinek rozpoczyna się w Piątkowcu i przekracza drogę powiatową nr 1152R w Trzcianie w obrębie istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej nr 1152R z drogą gminną nr 103328R.

Na konferencji prasowej Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprezentował nowy wariant przebiegu północnej obwodnicy miasta Mielca. Zaprezentowana koncepcja przebiegać ma przez miejscowość Trzciana w Gminie Czermin.

Drogę zaprojektowano tak, aby zminimalizować negatywne skutki społeczne. Po zmianie projektu, przejęcie gruntów pod drogę dotknie terenów niezabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Przy optymistycznych założeniach droga określana mianem północnej obwodnicy Mielca – prowadzącej do planowanego drugiego mostu na Wisłoce – powinna być gotowa do końca 2020 roku. Jaki będzie jej ostateczny przebieg?

Jak przekazuje zarząd województwa, przebieg wariantu został opracowany z uwzględnieniem wniosków płynących z koncepcji budowy drogi dojazdowej do obszarów przemysłowych Mielca oraz sugestii, spostrzeżeń i postulatów płynących zarówno do PZDW jak i do Urzędu Marszałkowskiego  oraz tych artykułowanych podczas spotkań z mieszkańcami.

W Trzcianie nowa droga będzie omijać tzw. „Drogę Pańską” o co apelowali mieszkańcy tej miejscowości. Później poprowadzi już do Rzędzianowic, gdzie kolejnym rondem złączy się z drogą wojewódzką, a następnie doprowadzi do nowego mostu na Wisłoce i dalej połączy się z ulicą Sienkiewicza w Mielcu.

- Tereny, które zostaną otwarte przez dużą obwodnicę północną, jak i bardzo dobre skomunikowanie z tzw. Drogą Pańską (potoczna nazwa drogi w Trzcianie, o której nienaruszanie apelowali mieszkańcy – przyp. red.) będą atrakcyjnymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe i także budownictwo związane z usługami – powiedział Władysław Ortyl, marszałek woj. podkarpackiego na konferencji prasowej 31 sierpnia 2018 roku.... Potrzebne jest tutaj rozsądne planowanie z gminie i oczywiście uruchomienie działań związanych z planowaniem przestrzennym w tamtym obszarze – dodał.

Jakie są najważniejsze cechy wybranego wariantu drogi? Będzie ona mieć długość 7,65 km, szacunkowy koszt jej budowy to blisko 49 milionów złotych. Wariant nie wymaga wyburzenia żadnego budynku. Występuje jedynie kolizja z dwoma wydanymi już pozwoleniami na budowę oraz sześcioma decyzjami o warunkach zabudowy.

- Przypomnę, że 4 gminy złożyły deklaracje o wsparciu finansowym tej inwestycji i po rozstrzygnięciu przetargu będziemy chcieli rozmawiać z samorządowcami o dodatkowym finansowaniu - powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Warto dodać, że zgodnie z obecnymi planami droga ta, jak również drugi most na Wisłoce, powinna być gotowa do końca 2020 roku.

W konferencji prasowej, podczas której zaprezentowano wybrany wariant poprowadzenia drogi, udział wziął m.in. wójt gminy Czermin Leon Getinger.
- Cały czas uważamy, że lepszy był wariant przez Wolę Mielecką. Przyjmuję jednak tę informację. Dziś mamy sesje rady gminy na której przekażę decyzje podjęte przez zarząd województwa – powiedział. Wójt przyznał przy tym, że dobrą wiadomością jest ominięcie tzw. Drogi Pańskiej na której tak bardzo zależało mieszkańcom.
- Prawdopodobnie protesty trwać będą nadal, ale jak wiadomo władnym do całkowitej oceny i do podjęcia decyzji jest zarząd województwa – dodał.

ZOBACZ WIDEO
Konferencja prasowa poświęcona budowie obwodnicy Mielca w kierunku Tarnowa i autostrady A4:

https://www.facebook.com/hejmielecpl/videos/448596852300630/