Wzmacnianie rowu drogi gminnej nr 103 429 /ścieżki/

Wójt Gminy Mielec informuje, iż w dniach od początku maja do 30.05. 2015r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prowadzone będą prace wzmocnienia dna i skarp rowu przydrożnego drogi gminnej nr 103 429 Wola Mielecka /ścieżka/ w związku z budową infrastruktury teletechnicznej – sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie.

 

Gmina Mielec wydając decyzję o zajęciu pasa drogowego określiła warunki m.in związane z odtworzeniem rowu przydrożnego poprzez zabezpieczenie dna i poboczy elementami trwałymi po poprowadzeniu światłowodu.

Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość w przypadku pojawienia się utrudnień w ruchu na drodze gminnej.

Tak wygląda zejście z chodnika w kierunku drogi ścieżki po pracach związanych z pracami
układania rur osłonowych sieci teleinformatycznej i wzmacniania dna i poboczy rowu po deszczu .