19 kwietnia 2015r. wybory sołtysów w Gminie Mielec

Zgodnie z wynikami wyborów z dnia 19 kwietnia 2015 roku sołtysem sołectwa Wola Mielecka na następne 4 lata został Wiesław Soboń. Głosowało 313 mieszkańców z 1160 uprawnionych.
Wiesław Soboń otrzymał 192 głosy
Jan Niedbała  otrzrzymał 116 głosów
głosów nieważnych 6.

 

19.kwietnia 2015 roku (niedziela) odbyły  się wybory sołtysów w siedmiu sołectwach Gminy Mielec:

SOŁECTWO WOLA MIELECKA:
1. NIEDBAŁA Jan   - 116
2. SOBOŃ Wiesław  - 192

SOŁECTWO CHORZELÓW:

1. DYDO Andrzej
2. JACHYRA Krzysztof
3. KĘDZIOR Andrzej
4. KŁODA Janusz
5. WYSTĘPEK Bronisław

SOŁECTWO KSIĄŻNICE:
1. CYGAN Bogdan
2. SIENKIEL Ireneusz

SOŁECTWO PODLESZANY:
1. DUL Jan
2. WILK Aleksander

SOŁECTWO SZYDŁOWIEC:
1. MACH Franciszek
2. MAZUR Krzysztof

SOŁECTWO TRZEŚŃ:
1. GŁAZ Jerzy
2. KARDYŚ Andrzej

SOŁECTWO WOLA CHORZELOWSKA:
1. SZCZUR Wiesław remis rozstrzygnęło losowanie
2. ZBOCH Bogdan

ZARZĄDZENIE NR 50/2015 WÓJTA GMINY MIELEC z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów na terenie Gminy Mielec oraz przyjęcia Regulaminu Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysa w Gminie Mielec.

 

Na podstawie § 36 pkt. 5 Statutów Sołectw przyjętych uchwałami: IV/18/2011, IW19/2011, IV/20/2011, IV/21/2011, lV/22/2011, IV/23/2011, FW24/2011, IV/25/2011, IV/26/2011, IV/27/2011, IV/28/2011, IV/29/2011, IV/30/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011r.Wójt Gminy Mielec postanawia:


Powołuje się następujące składy Obwodowych Komisji Wyborczych:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Woli Mieleckiej
1)  Wicherski Zbigniew - przewodniczący
2)  Puła Krzysztof
3)  Wrażeń Stanisława - pracownik UG Mielec

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Chorzelowie

1)  Dąbrowska Dorota
2)  Duszkiewicz Stanisław
3)  Krysa Małgorzata - pracownik UG Mielec

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Książnicach

1)  Burek Stanisław
2)  Rugała Paweł
3)  Tylutki Dorota - pracownik UG Mielec

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Podleszanach
1)  Kopacz Elżbieta
2)  Kud Eugeniusz
3)  Gębarowska - Piwnica Renata - pracownik UG Mielec

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Szydłowcu
1)  Nowak Krzysztof
2)  Maziarz Lucyna
3)  Bieniek Andrzej - pracownik UG Mielec

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Trześni
1)  Skiba Karina
2)  Szymańska Celina
3)  Śliwa Cyprian - pracownik UG Mielec

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Woli Chorzelowskiej
1)  Wołowiec Danuta
2) Cyran Ryszard
3)  Tymuła Elżbieta - pracownik UG Mielec