Stanowisko ws.szlabanów na przywałowych drogach w Woli Mieleckiej

Dotyczy: Zamknięcia drogi serwisowej przy wałach w m. Wola Mielecka będącej w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

 

Wójt Gminy Mielec informuje iż w dniu 30.03.2015r. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ograniczył przejazd drogą serwisową wzdłuż wałów w m. Wola Mielecka poprzez zamontowanie dwóch szlabanów. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jako zarządca ternu wprowadził ograniczenie ruchu na powyższej drodze która stanowi drogę serwisową wałów.

 

Jak podała w piśmie Komenda Powiatowej Policji w Mielcu postawienie szlabanów wynikało z faktu, że: "mieszkańcy okolicznych miejscowości nadużywali możliwość dojazdu do swych posesji za pośrednictwem  drogi serwisowej wzdłuż wałów do miejscowości Podleszany, powodując tym samym uszkodzenia wałów poprzez ich rozjeżdżenie".

 

 

O fakcie postawienia szlabanów w tym samym piśmie z dnia 02.04.2015r. Komenda Powiatowa Policji poinformowała Gminę Mielec  sugerując jednocześnie zmianę w organizacji ruchu na drodze gminnej wewnętrznej stanowiącej dojazd do drogi serwisowej. 

 

 

Po analizie projektu organizacji ruchu i konsultacjach z Komendą Powiatową Policji Gmina Mielec umieści znak D4a „droga bez przejazdu” na wjeździe na drogę wewnętrzną dz. ewid. 1404/4, która po postawieniu szlabanów przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych stała się drogą bez przejazdu, co nie ogranicza jednak ruchu pieszego i rowerowego.

 

źródło: www.gmina.mielec.pl