14 lipca 2024 roku wybory uzupełniające do Rady Gminy Mielec w okręgu 13 Wola Mielecka

Na niedzielę 14 lipca 2024 roku zaplanowane zostały wybory uzupełniające do Rady Gminy Mielec w okręgu wyborczym nr 13 Wola Mielecka - od nr 1 do nr 275.
Mieszkańcy ponownie wybierają radnego, bo mandat został zwolniony przez nowego wójta Krzysztofa Węgrzyna.

Granice obwodu głosowania:  Wola Mielecka - od nr 1 do nr 275

Okręgowa Komisja Wyborcza zlokalizowana będzie w budynku Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej.
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 14 lipca 2024 roku od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Zarządzenie Nr 123/24 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mielec

Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) - w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Tarnobrzegu - zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 13 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Mielec - w związku z wygaśnięciem mandatu radnego w tym okręgu, stwierdzonym postanowieniem nr 522/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 kwietnia 2024 r.
§2. W wyborach uzupełniających wybiera się jednego radnego.
§3. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 14 lipca 2024 r.