8 mln zł dla Gminy Mielec na budowę bazy GZGK, remont kładki, szkoły

12.10.2023 roku na budowie bazy dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Gminy Mielec odbyła się wizyta robocza radnych i sołtysów. Poseł Fryderyk Kapinos przekazał kolejne środki Rządowe na realizację inwestycji w Gminie Mielec.

8 mln zł zostało przekazanych na kontynuację działań wodno-kanalizacyjnych w tym zakupy sprzętu dla GZGK, termomodernizacja szkoły w Woli Mieleckiej oraz konserwację obiektu kładki w Podleszanach.Poseł Fryderyk Kapinos wręczył wójtowi i radnym Gminy Mielec symboliczne czeki na trzy kwoty:
3 mln 300 tys. zł - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej
2 mln 710 tys. zł - modernizacja zaplecza infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami na terenie gminy Mielec
1 mln 990 tys. zł - remont elementów wyposażenia pomostu kładki nad rzeką Wisłoka - między Mielcem a Podleszanami /Polski Ład/

Ogromne podziękowania dla Posła Fryderyka Kapinosa za dostrzeżenie potrzeb inwestycyjnych Gminy Mielec i podjęte starania w pozyskaniu dla gminy tak ogromnych środków.

Ponad 13 mln złotych to środki, które trafiły do Gminy Mielec (7,4 mln) i Powiatu Mieleckiego (6,3 mln) na realizacje przyszłorocznych zadań drogowych na terenie Gminy Mielec.

Zaplanowano do realizacji następujące zadania:
Gmina Mielec
Przebudowa drogi gminnej nr 103432R Wola Mielecka - Rzędzianowice /graniczna/ 1 880 439 zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 103405R Trześń - Wola Chorzelowska - Szydłowiec w miejscowości Trześń / 942 499 zł.
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103422R Rydzów (Zalesie) - Tarnowiec I w miejscowości Podleszany.
Modernizacja infrastruktury wewnętrznych dróg gminnych w sołectwie Chorzelów.
Przebudowa drogi gminnej nr 103435R Rzędzianowice /Kościół-SKR/ polegająca na remoncie chodnika /98 136 zł

Powiat Mielecki
Przebudowa drogi powiatowej nr 1161R klasy "G" - głównej relacji Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec w m. Chorzelów polegająca na przebudowie: drogi dla pieszych na drogę dla pieszych i rowerów, zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi i dojściami do peronów.

Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Złotniki, Chorzelów, Jamy leżących na terenie powiatu mieleckiego.
 
W większości są to środki Rządowe pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich. W puli tej są także środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Dzięki inwestycjom drogowym zwiększy się komfort i bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z lokalnego układu drogowego.