117 milionów w ramach 8 edycji rządowego programu Polski Ład

8 października 2023 roku podczas briefingu prasowego poświęconego budowie rond na obwodnicy Mielca poseł Fryderyk Kapinos ogłosił wyniki 8. edycji rządowego programu Polski Ład. Do miasta, powiatu i okolicznych gmin trafić ma w sumie 117 milionów złotych.

Gmina Mielec dostanie 3 mln 300 tys. zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej.

Z kolei kwota 2 mln 710 tys. zł przeznaczona będzie na modernizację zaplecza infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami na terenie gminy Mielec.

W planie jest też remont elementów wyposażenia pomostu kładki nad rzeką Wisłoka - między Mielcem a Podleszanami. Na ten cel z Polskiego Ładu przeznaczona została kwota 1 mln 990 tys. zł.

Bagatela 18 milionów 450 tysięcy zł trafi do Mielca na budowę hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Podobny obiekt ma powstać też przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu - na ten cel samorząd powiatu otrzyma 11 milionów złotych.

Hala sportowa powstanie też w Borowej. Na inwestycję obejmującą również przebudowę infrastruktury ośrodka sportowego przeznaczone zostanie w sumie 8 mln zł.

Mielecki szpital otrzyma z kolei pieniądze na dwa zadania - po około 2 miliony zł każde. Pierwsza inwestycja to „dostosowanie infrastruktury i wyposażenia”, druga opisana została jako „modernizacja szpitala”.

Miasto Mielec otrzyma blisko 2 mln zł na budowę drogi łączącej ulicę Kilińskiego i ul. Teligi w Mielcu. Ponadto blisko 5 mln zł samorząd miejski otrzyma na rewitalizację obszaru Zielonego Rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu.

Gmina Czermin otrzymała 2 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łysaków, Trzciana i Czermin - Zawada. Do tej gminy trafią też duże środki z przeznaczeniem na modernizację lokalnych dróg - 6 mln 900 tys. zł.

Gmina Gawłuszowice uzyskała środki na trzy ważne zadania. Pierwsze to modernizacja i rozbudowa budynku na potrzeby tworzonego Gminnego Ośrodka Kultury w Gawłuszowicach - kwota 6 mln 260 tys. zł.

1 milion 140 tys. zł trafi natomiast na budowę kanalizacji rozproszonej w miejscowościach gmin Gawłuszowice. Gmina ta otrzyma też 600 tys. zł na poprawę jakości powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej i rozbudowę magazynów energii.

Gmina Padew Narodowa otrzyma z Polskiego Ładu 8 milionów zł na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Także 8 mln zł trafi do gminy Przecław na budowę i przebudowę dróg lokalnych.

Gmina Radomyśl Wielki otrzyma z kolei 6 mln 900 tys. zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, budowę oczyszczalni ścieków i rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków. Ponadto 2 mln zł gmina otrzyma na poprawę infrastruktury drogowej.

Gmina Tuszów Narodowy na „zwiększenie dostępności mieszkańców do kanalizacji sanitarnej poprzez rozbudowę sieci” otrzyma 10 mln 492 tys. zł.

Gmina Wadowice Górne na modernizację infrastruktury sportowej otrzyma 3 mln 735 tys. zł, ale na tym nie koniec. Dodatkowe pieniądze w wysokości 2 mln 385 tys. zł trafią na poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Gmina Wadowice Górne otrzymała też 1 mln 890 tys. zł na modernizację obiektu Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wadowicach Dolnych wraz z zagospodarowaniem terenów.

W sumie do wszystkich gmin powiatu i samego powiatu mieleckiego - w ramach 8. edycji programu Polski Ład - trafi dokładnie 116 mln 764 tys. zł.