Zebranie wiejskie, Fundusz sołecki na 2024 rok

8 września 2023 roku w budynku filii SOKiS w Woli Mieleckiej odbyło się Zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy głosowali na jakie zadania przeznaczyć fundusz sołecki 2024 roku w kwocie 51 356,90 zł.

Porządek zebrania:
1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej.
3. Informacja Wójta na temat planowanych inwestycji w Woli Mieleckiej w roku 2024.
4. Informacja sołtysa na temat inwestycji wykonanych i planowanych z funduszu sołeckiego.
5.Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2024 rok.
6. Sprawy różne.

Zebranie wiejskie przyjęło do realizacji następujące zadania Funduszu sołeckiego na 2024 rok
1. Przebudowa ogrodzenia, wykonanie miejsc postojowych dla rowerów i zabezpieczenie furtki przed wprowadzaniem rowerów na orlik - 6 000 zł.
2. Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej (bezpieczna nawierzchnia i dodatkowe urządzenia) - 25 000 zł.
3. Umocnienie skarpy trybuny obiektu sportowego w Woli Mieleckiej - 17 356,90 zł.
4. Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców - 3 000 zł.

Zebranie wiejskie powinno przyjąć uchwałą zaproponowane zadania do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego.
Niestety prowadzący zebranie sołtys nie dopełnił tego obowiązku, wobec czego mieszkańcy muszą ponownie przyjść na kolejne zebranie, żeby zagłosować.