Oprysk przeciwko ASF na wałach Wisłoki 25 - 29.08.23

Dziki niszczą uprawy, będą prewencyjne opryski
- Wójt Gminy Mielec zawiadamia, że w związku z dużą liczbą zgłoszeń, dotyczących dzików niszczących uprawy rolnicze oraz w związku z zagrożeniem wirusem ASF przeprowadzony zostanie oprysk prewencyjny.

Oprysk odbędzie się między 25 a 29 sierpnia 2023 roku (zależnie od warunków atmosferycznych) w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Teren objęty opryskiem będzie obejmował wały od mostu na rzece Wisłoce w Woli Mieleckiej do miejscowości Boża Wola i Goleszów.

Do oprysku zastosowany będzie środek zapachowy Penergetic - produkt ograniczający migrację dzików bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

Prosimy o ograniczenie przebywania na terenie oprysku w zapowiadanym terminie.

Gmina Mielec