Wizyta duszpasterska Wola Mielecka 2022/2023

Tradycja wizyty duszpasterskiej, zwana popularnie „kolędą” zawiera w sobie bogactwo znaków i treści. Odbywa się ona po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła.

Celem wizyty duszpasterskiej jest przede wszystkim modlitwa księdza wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie go oraz błogosławieństwo dla rodziny na najbliższy rok. Dla księdza wizyta duszpasterska to też okazja do bliższego poznania swoich parafian ich problemów oraz ich opinii na temat funkcjonowania parafii.

Wizyta duszpasterska w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej 2022-2023 roku

Środa 28 XII 2022 od godz. 8:30
domy przy drodze na Podleszany po obu stronach
Jeden ksiądz od Podleszan a drugi od krzyżówki do spotkania

Czwartek 29 XII 2022 od godz. 8:30
1. Ścieżki i domy naprzeciw nowej Kaplicy
2. Domy przy drodze tarnowskiej od mostu po obu stronach drogi do krzyżówki na Trzcianę i Podleszany

Piątek 30 XII 2022 od godz. 8:30
Płyty,  jeden kapłan od drogi na Podleszany a drugi od drogi tarnowskiej

Sobota 31 XII 2022 od godz. 8:30
Piątkowiec od lasu po obu stronach drogi tarnowskiej - dwóch księży


Poniedziałek 2 I 2023 od godz. 14:00
Domy po prawej stronie drogi na Tarnów
Jeden kapłan od Mielca od nr 352 a drugi od Piątkowca od nr 362 do spotkania

Czwartek 5 I 2023  od godz. 14:00
od Rzędzianowic prawa strona drogi od nr 1 do nr 18

Sobota 7 I 2023  od godz. 8:30
od Rzędzianowic prawa strona drogi
Jeden kapłan od nr 24 a drugi od drogi tarnowskiej do spotkania

Niedziela 8 I 2023 od godz.14:00
domy po prawej stronie drogi na Tarnów od krzyżówki do nr 251
od godz. 16:30
Osiedle Baranówka i domy nad stawem

Poniedziałek  9  I 2023 od godz. 14:00
domy po lewej stronie na Tarnów
Jeden kapłan od krzyżówki na Podleszany a drugi od Piątkowca do spotkania

Czwartek 12  I 2023 od godz. 14:00
od Trzciany prawa strona drogi
Jeden kapłan od Trzciany a drugi od starej Kaplicy do spotkania

Sobota 14  I 2023 od godz. 8:30
od Rzędzianowic lewa strona drogi
Jeden kapłan od Rzędzianowic a drugi od mostu do spotkania
 
Niedziela 15  I 2023 od godz. 14:00
od Trzciany prawa strona drogi od Starej kaplicy do nowej Kaplicy
godz. 16:30
od Trzciany prawa strona drogi od nowej Kaplicy do krzyżówki

Poniedziałek 16 I 2023 od godz. 14:00
od Trzciany lewa strona drogi do nr 568

Czwartek 19 I 2023 od godz. 14:00
od Trzciany lewa strona drogi od nr 562  do nr 490

Sobota  21 I 2023 od. godz. 8:30
od Trzciany lewa strona drogi od nr 473 do ścieżek  do nr 409


Jak brzmi drugie imię Jezusa?
Boże Narodzenie to w tradycji chrześcijańskiej upamiętnienie narodzin Chrystusa. Jego pierwsze imię, Jezus, zna zapewne większość ludzi na świecie. Jak brzmi drugie? I co oznacza?

25 i 26 grudnia wyznawcy kościoła rzymskokatolickiego obchodzą święta Bożego Narodzenia na cześć Jezusa Chrystusa. Z tej okazji warto przypomnieć pewną ciekawostkę, o której niektórzy mogą nie wiedzieć. Mianowicie, jak brzmi miano, uważane często za drugie imię Jezusa.

W źródłach i opisach uznawanych przez kościół rzymskokatolicki Syn Boży określany był wieloma nazwami. W Księdze Ezechiela Daniel nazywa go Synem Człowieczym, podkreślając ludzkie pochodzenia. Jan Apostoł mówi o nim Słowo. U Izajasza pojawiają się takie miana jak Książę Pokoju, Bóg Mocny, Przedziwny Doradca czy Odwieczny Ojciec. Zachariasz używa natomiast określenia Odrośl.

Te wszystkie określenia to jednak tylko opisowe, często dodatkowo ubarwione na poetycką modłę przedstawienia postaci Jezusa. Co do jego właściwego imienia nie ma żadnych wątpliwości. W mitologii chrześcijańskiej nadaje je sam Bóg (czyli w zasadzie wskazuje ludziom, jak mają zwracać się do Niego samego, gdy ten pod postacią człowieka zejdzie na Ziemię).

W Ewangelii według św. Mateusza znajduje się fragment opowiadający o tym, jak Józefowi objawia się we śnie anioł, zesłany przez Stwórcę. Anioł nakazuje mężczyźnie, aby przyjął do swego życia Maryję, bo ta “porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów".

"Pan zbawia", czyli co naprawdę oznacza Jeszua?
Jezus to polska wersja imienia pochodzącego od łacińskiego Iesus. To z kolei jest modyfikacją hebrajskiego Jeszua, skróconej postaci Jehoszua, czyli “Pan zbawia".
W tej samej Ewangelii mowa także o drugim imieniu, jakim Bóg nazywa swojego syna. W Księdze Izajasza czytamy o proroctwie dotyczącym przyjścia Mesjasza: "Oto Dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel" (Izajasz 7:14). Proroctwo to zostało wypełnione, gdy Maryja, Dziewica z Nazaretu, poczęła i porodziła Jezusa.

Miano Emmanuel uważa się zatem za drugie imię Jezusa. Pochodzi z języka hebrajskiego, a oznacza, jak czytamy między innymi u św. Mateusza, "Bóg z nami". To imię jest bardzo ważne w chrześcijaństwie, ponieważ wskazuje na to, że Bóg jest obecny w życiu Jezusa, który z kolei jest Mesjaszem, mającym zbawić świat i ludzi. Chrystus tym samym staje się swoistym spoiwem pomiędzy śmiertelnikami, a Stwórcą.

Skąd wziął się Emmanuel?
Jak pisze Edward Ozorowski w “Słowniku podstawowych pojęć teologicznych": “w Jezusie Chrystusie Bóg stał się Emmanuelem. Odtąd jest nie tylko pośród nas, lecz również w nas. Bliskość Boga względem człowieka w Jezusie Chrystusie rozciąga się na innych ludzi, którzy w ten sposób stanowią Kościół. Przez to, iż jest On Ciałem Chrystusa, rzeczywistość , Boga z nami nie ogranicza się do jednego człowieka, lecz rozciąga się na całą ludzkość.
Imię Emmanuel jest ważne dla chrześcijan, ponieważ ukazuje, że Bóg jest obecny w ich życiu. W Ewangelii według Mateusza czytamy: "A oto Anioł Pański ukazał się Joszefowi (Józefowi) we śnie i rzekł: "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę, uchodź do Egiptu i tam mieszkaj, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu, gdzie mieszkał aż do śmierci Heroda. Tak spełniło się słowo, które Pan powiedział przez Proroka: >Z Egiptu wezwałem Syna mego< (Mateusz 2:13-15).

Boże Narodzenie jest zdaniem niektórych urzeczywistnieniem czy spełnieniem proroctwa, mówiącego o przyjściu na świat człowieka o imieniu Emmanuel.