Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec 2021

Gmina Mielec: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki. Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec 2021 jest to bezpłatna publikacja, która w skrócie podsumowuje najważniejsze wydarzenia i inwestycje 2021 roku.

W tym roku przygotowywany był w niecodziennych  okolicznościach.  Epidemia  COVID-19  całkowicie zmieniła nasze życie, ograniczając nasze prawa i wolności, wymuszając dystans społeczny i rezygnację z bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Znacznie zmienił się też sposób działania nie tylko administracji, a więc samego urzędu, ale również całego naszego otoczenia.

Uzyskane dotacje
Rok 2021 okazał się bardzo korzystny pod względem pozyskanych przez Gminę Mielec środków zewnętrznych i otrzymanych dotacji. Wśród najważniejszych, które dotychczas udało nam się uzyskać warto wymienić:
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
• Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Mielec – 6 650 000,00 zł,
• Kompleksowa przebudowa dróg gminnych – 2 850 000,00 zł,
• Budowa zaplecza technicznego do obsługi wodno-kanalizacyjnej Gminy Mielec – 1 425 000,00 zł;

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Boża Wola, Goleszów - 5 000 000,00 zł,
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Wola Chorzelowska – 2 012 292,00 zł

Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych:
• Przebudowa drogi gminnej nr 103 427 Wola Mielecka do osiedla wraz z drogami wewnętrznymi w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Wola Mielecka.
Wartość wsparcia po rozliczeniu zadania - 2 011 435,00 zł.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
• Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – 1 350 000,00 zł

Ministerstwo Edukacji i Nauki:
• „Poznaj Polskę” - 80 676,00 zł
• „Laboratoria Przyszłości” – 390 000,00 z

Wydawca: Urząd Gminy Mielec
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec
Tel.: 17 7730590  
Fax: 17 7730591
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec  >>> [zobacz poprzednie wydania] <<<>>> pobierz wersję .pdf <<<

>>> pobierz wersję .pdf <<<
 

https://www.facebook.com/wolamielecka/