śp. Jerzy Klementowski (1935-2023)

Urodzony na Kresach Wschodnich RR w rodzinie o tradycjach chrześcijańsko-patriotycznych, syn Franciszka, więźnia łagrów sowieckich w Charkowie. Od 1958 roku zamieszkuje w Woli Mieleckiej. Aktywny działacz społeczny, członek OSP od 1964 roku. Obok roli kronikarza, pełnił również wiele innych funkcji społecznych, m.in. w komitecie gazyfikacyjnym, wodociągowym.

Przewodniczył: komitetowi organizacji obchodów 100-lecia OSP w Woli Mieleckiej, opracowującemu monografię pt. „Wola Mielecka wczoraj i dziś „. Członek Polskiego Związku Filatelistów od 1992 r., a od 1997 prezes Koła Nr 38 PZF w Mielcu, członek Zarządu Okręgu PZF w Rzeszowie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Mielcu, członek TMZM, członek komisji historycznej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mielcu, sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mielcu, członek i równocześnie kronikarz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Mielcu.

JERZY KLEMENTOWSKI, urodzony 5 V 1935 r. w Kozłowie, woj. tarnopolskie (aktualnie Ukraina), syn Franciszka i Anny z domu Chałupka. Od lutego 1944 roku, w obawie przed represjami UPA, rodzina Klementowskich (przy pomocy hrabiego Ludwika Reja) przeniosła się do majątku Rżyska koło Mielca.

Ukończył szkołę podstawową w Rzochowie, a następnie Zasadniczą Szkołę Metalową w Mielcu i został zatrudniony w WSK Mielec. W 1952 roku służył, jako junak w 334 Brygadzie Rolnej „Służby Polsce” stacjonującej w Polskiej Woli, woj. zielonogórskie. W latach 1955-1957 odbył zasadniczą służbę wojskową w 5 Pułku Łączności w Warszawie i w drugim roku, w stopniu plutonowego pełnił funkcję szefa kompanii szkolnej. Po powrocie z wojska pracował w WSK. Od 1958 r. zamieszkuje w Woli Mieleckiej. Aktywny działacz społeczny, członek OSP od 1964 roku. Obok roli kronikarza, pełnił również wiele innych funkcji społecznych, m.in. w komitecie gazyfikacyjnym, wodociągowym. Przewodniczył: komitetowi organizacji obchodów 100-lecia OSP w Woli Mieleckiej, opracowującemu monografię pt. Wola Mielecka wczoraj i dziś.

Od VII 1962 do 12 III 1963 roku uczył się w szkole podoficerskiej Milicji Obywatelskiej Służby Ruchu Drogowego i po jej ukończeniu pracował w KP MO w Mielcu jako inspektor ruchu drogowego.

W 1967 roku ukończył Technikum Mechaniczne MPC (specjalność: ekonomika przemysłu). Po wypadku w 1977 roku przeszedł na rentę inwalidzką.

Członek Polskiego Związku Filatelistów od 1992 r., a od 1997 prezes Koła Nr 38 PZF w Mielcu, członek Zarządu Okręgu PZF w Rzeszowie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Mielcu, członek TMZM, członek komisji historycznej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mielcu, sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mielcu, członek i równocześnie kronikarz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Mielcu.

Równolegle do pracy zawodowej angażował się do różnych form działalności społecznej. Od 1964 roku należy do OSP w Woli Mieleckiej i prowadzi jej kronikę. Uczestniczył w pracach Komitetu Gazyfikacji i Komitetu Wodyfikacji Woli Mieleckiej. W 1993 r. napisał pracę na konkurs Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pod tytułem Kresy Wschodnie pod okupacjami 1939-1945.

Był inspiratorem i przewodniczącym zespołu redakcyjnego książki o Woli Mieleckiej. Jest przewodniczącym Koła nr 38 Polskiego Związku Filatelistów w Mielcu oraz członkiem m.in. Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Mielcu, Koła Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych RP, Rejonowego Koła Pszczelarskiego i Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

Wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Honorową Odznaką „Zasłużony Działacz ZIW” i Srebrną Odznaką PZF. Ponadto powadzona przez niego Kronika OSP w Woli Mieleckiej otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP w 2002 roku.

Posiadał opracowane eksponaty filatelistyczne pn.: „Korespondencja pocztowa na co dzień", „ Mielec i region mielecki w filatelistyce", „ Pielgrzymki Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny", "Walka i męczeństwo narodu polskiego w latach 1939 - 1945", „Unia Europejska - nasz wspólny dom Europa" prezentowany na międzynarodowych wystawach filatelistycznych, „Polskie drogi do niepodległości", "Pożarnictwo w filatelistyce", pasjonat amatorskiej fotografii.
Swoje zbiory filatelistyczne wystawiał m.in. w SCK w Mielcu (2009), Chorzelowie (2011) i Tarnowie (2011), gdzie w Krajowej Wystawie Filatelistycznej II stopnia „Sacrum et Profanum” uzyskał dyplom w randze Medalu Srebrnego, a także w czasie „Dni Kultury Mielca w Löhne” (2011).
Był opiekunem Szkolnego Młodzieżowego Koła nr 39 PZF przy Zespole Szkół im. J. M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej oraz Koła nr 40 PZF w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie Gmina Przecław.
Koło nr 38 Polskiego Związku Filatelistów w Mielcu powstało 1.01.1964 roku i zostało zarejestrowane w Zarządzie Oddziału Polskiego Związku Filatelistów w Rzeszowie. Prowadziło ożywioną działalność statutową w zakresie filatelistyki wśród młodzieży i dorosłych. Za zasługi dla filatelistyki polskiej wyróżnione zostało przez ZG PZF Złotą Odznaką Honorową. Spotkania członków Koła nr 38, odbywajły się w Spółdzielczym Domu Kultury w Mielcu, przy ulicy Kusocińskiego 13a, w każdy trzeci poniedziałek miesiąca.

Otrzymał dyplom Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP za pracę „Pożarnictwo w filatelistyce” (2011). Był współautorem publikacji Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej 1919-2009 (Mielec 2009). Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę eksponował pokaz filatelistyczny „Polskie drogi do niepodległości. Ojcowie polskiej niepodległości”, m.in. w SDK MSM (III 2019). Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ZIW RP Oddział w Mielcu. Wyróżniony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Znakiem Związku.

Zmarł 27 IX 2023 roku, pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Mielcu.


Podobne tematy:
- śp. Klementowski Jerzy (1935-2023)
- Jerzy Klementowski, kronikarz OSP Wola Mielecka
- Wystawa filatelistyczna pt Polskie drogi do Niepodległości
- Wystawa Filatelistyczna  „Pielgrzymki Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny”