Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności w Woli Mieleckiej

W dniach 6 - 7 lipca 2021 roku przeżywaliśmy w Parafii pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej peregrynację Obrazu Matki Bożej Robotników „Solidarności” oraz relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i repliki Krzyża z Nowej Huty.

Uroczystości rozpoczęły się w wtorkowy wieczór, a zakończyły w środę po południu. Wielu parafian przychodziło w tym czasie do świątyni na osobistą modlitwę.

Program peregrynacji obrazu w Parafii pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej
:
wtorek 6 lipca 2021
17.30 – powitanie i wprowadzenie Obrazu do kościoła
18.00 - Msza święta z kazaniem; Prywatna modlitwa
20.30 – Różaniec prowadzony przez grupę modlitewną za ojczyznę
21.00 - Apel Jasnogórski

środa 7 lipca 2021
15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia; Prywatna modlitwa
16.00 - Różaniec prowadzony przez Różę Św. Faustyny
16.30 – Msza św. z Aktem zawierzenia i pożegnanie Obrazu

Informacje dotyczące peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – patronki robotników.
Od września 2020 r. w Diecezji tarnowskiej z inicjatywy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Małopolski Wschodniej, peregrynuje obraz Matki Boskiej Częstochowskiej – patronki robotników, repliki krzyża nowohuckiego oraz relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W dekanacie brzeskim rozpoczęła się ona w sobotę, 17 kwietnia 2021 r., nabożeństwem w kościele Św. Jakuba o godz. 18.00. Peregrynacja jest okazją do wzmożonej modlitwy za ludzi pracy i ich rodziny, o zachowanie miejsc pracy, odbudowanie etosu pracy, sprawiedliwość społeczną i ustania epidemii.

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników ma na celu uwrażliwienie ludzi pracujących na swoje wzajemne potrzeby, a także modlitwę zawierzenia Bogu przez pośrednictwo Maryi i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności jest tradycją NSZZ „Solidarność”. Obraz i jego peregrynacja związane są z Ogólnopolską Pielgrzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbywa się co roku w trzecią sobotę i niedzielę września. Po raz pierwszy została zorganizowana w 1983 roku przez ks. Jerzego Popiełuszkę dla robotników Huty Warszawa. Rok później, pielgrzymi przybyli z wielu regionów Polski i modlili się o dobrą i godną pracę oraz o godne traktowanie pracowników.
Historia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej Patronki Solidarności i Robotników.

W 1984 roku artysta malarz Artur Chaciej z Podlasia namalował obraz Jasnogórskiej Maryi Panny na tle, który stanowi biało czerwona flaga upamiętniająca zrywy robotnicze: Poznań 1956; Gdańsk 1970; Radom 1976; Gdańsk 1980 oraz stan wojenny – 13 grudnia 1981. Obraz wykonano w trzech kopiach o różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko – kapelan Solidarności. Obraz peregrynuje po Polsce już od 8 lat.

Krzyż nowohucki który znajduje się na osiedlu Teatralnym, był przez wiele lat jednym z najbardziej rozpoznawanych symboli Nowej Huty. Stanął na tym miejscu w 1957 roku, gdzie miał być zbudowany pierwszy kościół dla nowej przemysłowej dzielnicy miasta Krakowa – Nowej Huty miasta bez Boga. Komunistyczne władze nie dotrzymały wcześniej zawartej umowy, co do miejsca budowy kościoła. Cofnięto pozwolenie, a krzyż kazano usunąć. I tu zaczęła się walka o krzyż. Kiedy przyjechały koparki, aby usunąć krzyż i rozpocząć wykopy pod inną budowę, ludzie wyszli na ulicę i rozpoczęły się rozruchy a tym samym walka między milicją i mieszkańcami. Dzięki zdecydowanej postawie mieszkańców krzyż pozostał na swoim miejscu, a szkołę wybudowano nieco dalej. Do budowy kościoła doszło 10 lat później w 1967 roku. Wielką rolę w tych staraniach odegrał ówczesny biskup krakowski – Kardynał Karol Wojtyła.

Relikwie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – patrona ludzi pracy.
Został on skierowany przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego do posługi duszpasterskiej, na prośbę strajkujących robotników w Hucie Warszawa, a później dla całego ruchu robotniczego. Ks. Jerzy nawoływał do miłości, sprawiedliwości i solidarności. W jednym ze swoich kazań wskazywał, iż Solidarność jest nadzieją dla milionów Polaków, której nie można utracić. Niewygodny dla władz komunistycznych, ustroju i ludzi walczących z Kościołem, śledzony, wielokrotnie przesłuchiwany, został bestialsko zamęczony. Zginął 19 października 1984 roku w drodze powrotnej z Mszy św. za Ojczyznę.