BETLEJEM - Dom Chleba, Rodzinnych Świąt ...

BETLEJEM - Dom Chleba, Rodzinnych Świąt ...
Bóg, rodząc się w ubogiej stajence, przychodzi do nas,
aby w nasze szare życie wnieść coś nowego, niepowtarzalnego,
aby ofiarować nam siebie samego  w Eucharystii
i obdarzyć nas niekończącą się  Miłością.

Przeżywając kolejne Boże Narodzenie w naszym życiu, pragniemy życzyć Wam, Kochani Parafianie, abyście przyjęli przychodzącego Boga i uczynili z Waszych serc i mieszkań BETLEJEM - Dom Chleba, gdzie każdy doświadczy miłości, jaką zostali obdarzeni prości pasterze i uczeni Magowie, gdy spotkali Świętą Rodzinę-Maryję, Świętego Józefa i Bożą Dziecinę;
BETLEJEM - Dom Chleba, gdzie każdy stanie się CHLEBEM dla innych, tak dobrym, iż można garściami go brać;
BETLEJEM - Dom Chleba, gdzie każdy spojrzy oczami Boga na siebie i innych oraz uwierzy, że to, co często jest niemożliwe staje się możliwe, że w naszym życiu możliwy jest CUD …, że to, co poplątane da się rozwiązać, a często zerwane relacje da się z Bogiem naprawić, przemienić …, że to, za czym goniliśmy, w obliczu Bożej Miłości, zmieni sposób naszego bycia.

Niech Jezus Wam błogosławi i udziela potrzebnych darów, aby ten świąteczny czas trwał w Waszych sercach przez całe życie, aż do spotkania z Bogiem w  wieczności.

Z darem modlitwy : Ks. Zbigniew i Ks. Dominik


Z kolędą w domu
„Przeżywamy czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija,
oddzielenia tego, co konieczne, od tego, co nim nie jest”
(papież Franciszek)

Niech w tym trudnym czasie pandemii
Bóg, który zstąpił z nieba, aby stać się człowiekiem,
pomoże Wam odnaleźć i wybrać
to, co się naprawdę liczy i co jest konieczne:
Jego samego, rodzinę, wiarę i przyjaźń.
Niech Was błogosławi i strzeże,
niech Was obdarzy swą łaską i pokojem.
Niech otrze z Waszych oczu wszelką łzę.
A waszych bliskich zmarłych
niech przyjmie do swojej chwały.


ZOBACZ  >>> Broszura kolędowa "Z kolędą w domu"