Przetarg na drogę Piątkowiec - Rzędzianowice rozstrzygnięty!

Ponad 40 milionów złotych będzie kosztowała budowa ostatniego dużego odcinka zachodniej obwodnicy Mielca. Droga od Piątkowca do Rzędzianowic - o łącznej długości ponad 7 kilometrów - powinna zostać oddana do użytku za dwa lata, IV kwartał 2022 roku.

Przetarg na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 relacji Mielec - Lisia Góra, będącego kontynuacją traktu od nowego mostu na Wisłoce do Piątkowca ogłoszony został w lipcu 2020 roku.

Wojewoda Podkarpacki 2 lipca 2020 roku wydał decyzję na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – etap I od m. Trzciana (km lokalny 2+605,83) do m. Rzędzianowice (km lokalny 7+622,31)” w ramach zadania pn.„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

W ramach przetargu do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie wpłynęło wiele zapytań od firmy zainteresowanych realizacją tej inwestycji. W Rzeszowie długo analizowano wszystkie złożone oferty. Ostatecznie udało się wybrać najkorzystniejszą z nich.

Budowa została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje budowę drogi od Rzędzianowic do Trzciany. Drugi etap to droga od Trzciany do Piątkowca. Obydwa odcinki wybuduje mieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, które realizację pierwszego odcinka zaoferowało za kwotę 26 mln 266 tys. zł, a drugiego za kwotę 14 mln 495 tys. zł. W sumie budowa drogi wyniesie 40 mln 762 tys. zł.

To dobra wiadomość, bo PZDW planował na inwestycję przeznaczyć 42 mln 890 tys. zł. Oznacza to zatem blisko 2 mln zł oszczędności.

W najbliższym czasie PRD w Mielcu powinno podpisać umowę na realizację inwestycji z PZDW w Rzeszowie. Wówczas firma ta będzie miała niecałe dwa lata na wszystkie roboty.

 

Oddanie do użytku nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 w znacznym stopniu powinno odciążyć ruch na obecnym odcinku tej drogi w Woli Mieleckiej. Ponadto planowana w dalszym ciągu budowa wiaduktu nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową L-25 dokończy plan połączenia drogowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej właśnie z drogą w kierunku Tarnowa, a pośrednio - przez obszar SSE – także w obecną obwodnicą Mielca, a więc drogami w kierunku Kielc, Rzeszowa i Dębicy. Budowa wiaduktu to jednak odrębne zadanie.
most na Wisłoce przeszedł próbę obciążeniową link do galerii: https://wicherski1.blogspot.com/2020/01/nowy-most-na-wisoce-w-obiektywie.html#more

 Podobne tematy:
- Przetarg na dokumentację drogi Rzędzianowice – Piątkowiec
- Jak będzie wyglądało rondo w Piątkowcu?
- Budowa obwodnicy Piątkowiec - Rzędzianowice, odszkodowania
- Nowy most na Wisłoce koło Mielca gotowy