Remont drogi Nr 984 dlaczego nie w nocy?

Remont drogi wojewódzkiej 984 w Woli Mieleckiej we wtorek 12 listopada zakorkował całkowicie wyjazd z Mielca w kierunku Tarnowa i Szczucina oraz stare miasto
 
Korki były potężne, nigdy dotąd tak bardzo nie została zakorkowana ta część miasta. Olbrzymie kłopoty były także z wjazdem do Mielca. Kierowcy byli wściekli. Pytali czemu nie można remontu drogi wykonywać wieczorami, nocą czy w okresie o mniejszym natężeniu ruchu. I wreszcie dlaczego nikt nie ostrzegał przed utrudnieniami. O remoncie nie wiedziała nic nawet policja, nie mówiąc o firmach zajmujących się komunikacją autobusową.

 

Korki przez zwykłe łatanie dziur. W nocy już nie ma komu robić. Kto odpowiada za ten bałagan?
Tymczasem póki co to nie jest skomplikowany remont. To zwykła, odcinkowa wymiana nawierzchni w miejscach gdzie jest najbardziej zniszczona. Łatanie dziur, niwelowanie nierówności.  Asfalt najpierw jest zrywany, w jego miejsce wlewana jest nowa  nawierzchnia. Nie zajmuje to wiele miejsca i czasu, nie wymaga ściągania nadzwyczaj specjalistycznego sprzętu. Tymczasem wykonawca zwinął się popołudniem, w godzinach wieczornych nie były realizowane żadne roboty. Ruch odbywał się normalnie. Wszystko to wygląda tak jakby wykonawca nie interesował się utrudnieniami, problemem komunikacyjnym połowy powiatu mieleckiego.

Przetarg na "remont drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 36+650  - 37+788 w m. Wola Mielecka" wygrała firma STRABAG z ofertą o wartości 448 tysięcy złotych.

Dzisiaj za zakorkowanie Mielca przeprasza inwestor - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. I wskazuje winnego - wykonawcę. PZDW rozesłało do mediów specjalne oświadczenie:

------------------------       OŚWIADCZENIE PZDW    ----------------------------------------------------------------------
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że od wtorku (12 listopada 2013r.) trwa remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 w Woli Mieleckiej.

Wykonawca robót rozpoczął prace bez powiadomienia PZDW. Dodatkowo w miejsce ręcznego kierowania ruchem wprowadził sterowanie ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnej, co było niezgodne z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas robót i stało się przyczyną powstania utrudnień w postaci korków.

Po otrzymaniu wczoraj (tj.12.11.2013) w godzinach popołudniowych informacji o sytuacji na przedmiotowej drodze PZDW podjął działania dyscyplinujące Wykonawcę, mające na celu zapewnienie wykonania zadania zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Na miejsce został wysłany Inspektor Nadzoru, który doprowadził do usunięcia sygnalizacji świetlnej i wprowadzenia ręcznego sterowania ruchem. Przed godziną piętnastą sytuacja na drodze została unormowana. Na okres prowadzenia robót przewiduje się ręczne sterowanie ruchem przy pomocy uprawnionych pracowników. Wykonawca został zobligowany do stosowania przerw w wykonawstwie w godzinach szczytu. Ponadto jeśli pozwolą na to warunki technologiczne i pogodowe ma stosować inne rozwiązania łagodzące utrudnienia w ruchu drogowym.

Zgodnie z podpisaną umową prace remontowe powinny zakończyć się do 22 listopada br. Do tego czasu ruch będzie odbywał się wahadłowo. Do obowiązków Wykonawcy należało również powiadomienie mieszkańców o rozpoczęciu robót.

Wobec faktu nie wywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeprasza za zaistniałą sytuację.

źródło: HejMielec
 

https://www.facebook.com/wolamielecka/