Wola Mielecka w wierszu i opowiadaniach pt. „Ziemia rodzinna”

III edycja konkursu literackiego
Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich, którzy piszą wiersze lub opowiadania. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych. Treść wierszy i opowiadań powinna być z motywem Woli Mieleckiej.


Prace należy składać do 15 maja 2010 r.


Ziemia rodzinna

Całem mem sercem, duszą niewinną,
Kocham te świętą ziemię rodzinną,
Na której moja kołyska stała,
I której dawna karmi się chwała.
Kocham te barwne kwiaty na łące,
Kocham te łany kłosem szumiące,
Które mię żywią, które mię stroją,
I które zdobią Ojczyznę moją.
Kocham te góry, lasy i gaje,
Potężne rzeki, ciche ruczaje;
Bo w tych potokach, w wodzie u zdroja,
Ty się przeglądasz Ojczyzno moja,
Krwią użyźniona, we łzach skąpana,
Tak dla nas droga i tak kochana!

Władysław Bełza