Wybory do Rady Parafialnej Parafii pw. Bożej Opatrzności

W wyborach mieszkańcy Woli Mieleckiej i części Piątkowca oddali 394 głosy, w tym 13 głosów nieważnych.
Wyniki wyborów do Duszpasterskiej Rady Parafialnej :

 

Rejon I - droga na Rzędzianowice
Dyduła Zbigniew - 38 głosów
Murjas Leszek - 48

Rejon II – droga na Trzcianę
Bąk Zbigniew - 58
Fronc Wiesław - 29

Rejon III - droga Tarnowska
Kołodziej Krzysztof - 51
Wiącek Jan - 22

Rejon IV - droga na Podleszany i Płyty
Szot Fryderyk -12
Wilk Jan - 25

Rejon V - Piątkowiec
Cisło Józef - 21

Ponadto w skład Rady z nominacji ks. Proboszcza weszli:
Ks. Paweł Herudziński – wikariusz parafii
pani Władysława Bąk - przedstawicielka parafialnej CARITAS
pani Katarzyna Płaza - przedstawicielka młodzieży

Pozostali kandydaci otrzymali następującą ilość głosów :
Stala Maria - 12 , Nawalany Ewa - 16 , Wójcik Lucyna - 11 , Gancarz Mieczysław - 15 , Różański Ryszard - 15 , Maziarz Robert - 8

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim parafianom za poważne i odpowiedzialne potraktowanie wyborów do Rady parafialnej. Wybranym członkom Rady gratuluję wyboru i zapraszam do współpracy w duszpasterstwie parafialnym.


Wpisujemy nazwisko tylko jednego kandydata ze swojego rejonu wyborczego
18.04.2010

Od 18 kwietnia 2010 roku do przyszłej niedzieli trwać będą w naszej parafii wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Oznakowane kartki wyborcze rozdadzą po Mszy świętej lektorzy. Na karteczce proszę wpisywać nazwisko tylko jednego kandydata ze swojego rejonu wyborczego. Zostaną wybrani dwaj , którzy zdobędą najwięcej głosów. Głosować może każdy parafianin po ukończeniu 18 roku życia . Karteczki proszę wrzucać na tacę w czasie kolekty lub przed obrazem Miłosierdzia Bożego w ciągu całego tygodnia.


Zdjęcia z rozdawania kart do głosowania


Wybory dopiero za tydzień
10.04.2010

W obliczu ogłoszonej żałoby narodowej, zapowiedziane wybory do Rady Parafialnej rozpoczną się za tydzień 18 kwietnia 2010 roku. Kandydaci do Rady Parafialnej
05.04.2010

Pragniemy poinformować , że do Rady Parafialnej zostali przez was zgłoszeni następujący kandydaci :

Rejon I - droga na Rzędzianowice
Dyduła Zbigniew
Murjas Leszek
Stala Maria

Rejon II – droga na Trzcianę
Bąk Zbigniew
Fronc Wiesław
Nawalany Ewa

Rejon III - droga Tarnowska
Gancarz Mieczysław
Kołodziej Krzysztof
Różański Ryszard
Wiącek Jan

Rejon IV - droga na Podleszany i Płyty
Szot Fryderyk
Wilk Jan
Wójcik Lucyna

Rejon V - Piątkowiec
Cisło Józef
Maziarz Robert

Z rejonów od pierwszego do czwartego wybierzemy po dwóch przedstawicieli, a z rejonu piątego jednego.

Głosowanie rozpocznie się w niedzielę 18 kwietnia po rozdaniu kart wyborczych, na których wpisywać będziemy tylko jednego kandydata ze swojego rejonu wyborczego.

Głosowanie będzie trwało przez tydzień do następnej niedzieli włącznie. Głosować może każdy parafianin po ukończeniu 18 roku życia. Karteczki proszę wrzucać na tacę w czasie kolekty lub przed obrazem Miłosierdzia Bożego w ciągu całego tygodnia .

Prosimy zapoznać się z listą zgłoszonych kandydatów i w sposób odpowiedzialny wziąć udział w wyborze przyszłej Rady Parafialnej. Jednym ze sposobów działalności świeckich w parafii jest istnienie Parafialnych Rad Duszpasterskich.

- Czym jest Rada Parafialna?
Rada parafialna jest uznanym przez biskupa diecezjalnego organem służącym wsparciem i radą proboszczowi w sprawach duszpasterskich wspólnoty parafialnej. Jest również, w rozumieniu dokumentów Soboru Watykańskiego II, wzięciem przez świeckich współodpowiedzialności za życie wspólnoty w obszarach głoszenia Ewangelii, liturgii i służby chrześcijańskiej, z zachowaniem oczywiście kompetencji duszpasterza wynikających z pełnienia urzędu pasterskiego w Kościele katolickim.

- Kto może kandydować w wyborach?
Każdy należący oficjalnie do parafii pw Bożej Opatrzności katolik, który cieszy się pełnią praw w Kościele katolickim i ukończył 18 rok życia