Wisłoka błyskawicznie przybiera i staje się bardzo groźna

736 centymetrów 17 maja 2010 r. o godz. 17:00 – to poziom wody w rzece Wisłoce na wodowskazie w Mielcu.


Od godz.9:00 Wisłoka w Mielcu regularnie przybiera 10 centymetrów na godzinę. Rzeka odcięła całkowicie dojazd od kładki na Wisłoce od strony Podleszan oraz dojazdy do mostu w Gawłuszowicach. Woda zaczyna podtapiać najniżej położone posesje na osiedlach Rzochów, Wojsław, Kościuszki i Kilińskiego. Rozpoczęła się już akcja zabezpieczania tych posesji workami z piaskiem.


Film

 

 


Powodziowa prognoza na najbliższą dobę
W ciągu najbliższej doby można spodziewać się dalszego, znacznego wzrostu stanu Wisłoki na terenie Mielca.
Jak podkreśla Zenon Tokarski, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, aktualnie w górnym biegu Wisłoki, w Krajowicach, tworzy się kulminacja, która może osiągnąć 680-690 cm w godzinach dopołudniowych 17 maja.
– Kulminacja będzie się przemieszczać w dół rzeki i może spowodować w ciągu najbliższej doby osiągnięcie stanów: w Łabuziu 800 cm w godzinach popołudniowych 17 maja, w Pustkowie 900 cm w godzinach wieczornych 17 maja, a w Mielcu, w nocy z 17 na 18 maja: 820 cm. Chcę zaznaczyć, że są to tylko prognozy Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Krośnie. Rzeczywista stan będzie zależeć, m.in. od sytuacji meteorologicznej na terenie zlewni Wisłoki – powiedział Zenon Tokarski. W górze zlewni sytuacja się stabilizuje, obserwowane są spadki stanów wody na wodowskazach. W tej chwili w Mielcu przekroczony jest stan alarmowy, a woda systematycznie rośnie.

Komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Informacja o sytuacji hydrologiczno – meteorologicznej na terenie województwa podkarpackiego na godzinę 10:00.
W związku z intensywnymi opadami jakie wystąpiły w dniu 16.05.2010 r. w zlewni Wisłoki i Wisłoka: (wysokość opadów średnio 30-50 mm, punktowo w pasie od Jasła, Pilzna po Krosno i Iwonicz w przedziale 60-100 mm) następuje spływ wód powodujący powstawanie fali wezbraniowej na Wisłoce poniżej Jasła i Wisłoku poniżej Krosna. Na rzekach Wisłok, Wisłoka i ich dopływach odnotowano miejscami wzrosty poziomu wody dochodzące miejscami nawet do 300 cm.
Aktualne wskazania na wodowskazach: rzeka Wisłoka – wodowskaz Karajowice, stan 594 cm, stan alarmowy przekroczony o 144 cm, rzeka Wisłoka – wodowskaz Pustków, stan 738cm , stan alarmowy przekroczony o 18 cm, rzeka Wisłok – wodowskaz Krosno, stan 601 cm alarmowy przekroczony o 121 cm, Wisłok – wodowskaz Żarnowa, stan 640 cm alarmowy przekroczony o 150 cm, Wisłok - wodowskaz Rzeszów, stan 535 cm alarmowy przekroczony o 115 cm, Wisłok – wodowskaz Tryńcza, stan 565 cm, stan ostrzegawczy przekroczony o 25 cm, rzeka Wisła – wodowskaz Szczucin stan 525 cm, stan ostrzegawczy przekroczony o 65 cm, rzeka San - wodowskaz Dynów stan ostrzegawczy przekroczony o 106 cm.
Wystąpiły lokalne podtopienia na małych ciekach wodnych w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, dębickim, sanockim, brzozowskim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim i Miasta Krosno. Zamknięta droga krajowa A4 na odcinku Sędziszów Małopolski – Dębica. Zorganizowano objazdy.
Około godziny 2:45 dnia 17.05.2010 r. w Ropczycach woda z wystąpiła z koryta rzeki Wielopolki i podtopiła część miasta Ropczyce. O godzinie 3:30 zamknięto drogę krajową A-4. Zorganizowano objazdy. W KP PSP w Ropczycach już w godzinach wieczornych dnia 16 maja wzmocniono działania ratownicze z KSRG sprzętem pływającym do przeprowadzenia ewentualnej ewakuacji. Z magazynów wojewódzkich rozdysponowano 20 tys. worków. W godzinach przedwieczornych dnia 16 maja mieszkańcy Ropczyc zostali powiadomieni przez megafony samochodów policji i straży pożarnej o możliwej i koniecznej ewakuacji ludności z zagrożonych terenów.

W powiecie jasielskim na rzece Wisłoka i jej dopływach zanotowano przekroczenie stanów alarmowych, podtopiona została część miasta (ok. 80 domów). W powiecie dębickim (gmina Brzostek i gmina Dębica) prowadzono działania ratownicze. Podtopionych ok. 80 gospodarstw, rozdysponowano 10 tys. worków z zapasów wojewódzkich.
W związku z niekorzystną sytuacją hydrologiczną w zlewni rzek Wisłok i Wisłoka ogłoszono alarmy powodziowe: powiatu ropczycko-sędziszowskiego, powiatu jasielskiego, powiatu sanockiego dla gminy Zarszyn, gmina Sanok, powiatu dębickiego dla gminy Dębica i Brzostek, powiatu strzyżowskiego, miasta Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego dla gmin: Boguchwała, Lubenia, Dynów - miasto, Dynów - gmina, Trzebownisko, Tyczyn.
Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje: Powiat brzozowski, Powiat sanocki, Miasto Krosno, Miasto Kolbuszowa, Gmina Lubenia - powiat rzeszowski, Powiat rzeszowski dla gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Sokołów Młp, Powiat łańcucki dla gmin: Czarna, Białobrzegi, Żołynia , gmina Łańcut.
Sytuacja baryczna: Województwo będzie pod wpływem rozległego niżu znad Ukrainy. Napływać będzie wilgotne powietrze polarno-morskie.
Prognoza pogody: W dzień zachmurzenie całkowite. Opady deszczu umiarkowane lokalnie silne zwłaszcza w rejonach podgórskich. Temperatura maksymalna od 10 do 12°C, wysoko w Bieszczadach od 4 do 6°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty (w porywach do 50 km/h), północno-zachodni i zachodni.
W związku z prognozowanymi nadal intensywnymi opadami deszczu, w całym dorzeczu górnej Wisły spodziewane są wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich. Na rzekach Wisłok, Wisłoka i ich dopływach przekroczone stany alarmowe, na Sanie stany ostrzegawcze i na Wiśle powyżej ujścia Sanu też stany ostrzegawcze.
Mieleckie sztaby kryzysowe poinformowały natomiast, że w Mielcu ogłoszony został już ogłoszony alarm powodziowy, na terenie powiatu pogotowie powodziowe. Poziom rzeki Wisłoki w Mielcu 17 maja o godzinie 9.00 wynosił 656cm, czyli stan alarmowy został przekroczony o 6 cm. Na terenie miasta i powiatu występują lokalne podtopienia.

Alarm przeciwpowodziowy dla Mielca
Stan Wisłoki na wodowskazie w Mielcu w poniedziałek 17 maja o godzinie 9.00 wynosił 656cm, czyli stan alarmowy został przekroczony o 6 cm.

W związku z tym Prezydent Mielca wprowadził alarm przeciwpowodziowy dla miasta.
- Wprowadzenie alarmu oznacza, że Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego rozpoczął całodobowe dyżury - informuje Krzysztof Urbański, rzecznik prasowy prezydenta Mielca.
– Obserwujemy przyrost rzeki zarówno na terenie Mielca jak i w górnym jej biegu. Stale monitorowane są także cieki wodne, które mogą doprowadzać do lokalnych podtopień – powiedział Zenon Tokarski, kierownik Biura ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Mielcu.
Więcej informacji na temat zagrożenia powodziowego dla miasta Mielca można uzyskać pod numerami telefonów: 017 78 88 582 oraz tel. alarmowym Straży Miejskiej 986.

Sytuacja powodziowa w regionie mieleckim obecnie jest stabilna
16-05-2010
Starostwo Powiatowe w Mielcu uspokaja. Wody jest dużo, ale w większości miejsc nie ma jeszcze powodów do obaw.Choć w ciągu nocy poziom wody na Wisłoce podnosił się bardzo szybko, bo aż o 30 cm w skali godziny, chwilowo nie ma sygnałów o przerwanych wałach. Woda w biegu Wisły i Wisłoki znajduje się miejscami w międzywalu, w wielu odcinkach występuje z brzegów, ogłoszone jest pogotowie przeciwpowodziowe, ale powódź nam nie grozi.
Jak opowiada Zenon Kamiński z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, woda deszczowa, której jest nadmiar gdzieś szuka ujścia, w piwnicach w posesjach, różnych drobnych zagłębieniach i jest to uciążliwe dla mieszkańców powiatu. - Chwilowo główne sieci Wisła – Wisłoka są drożne i ciągle przyjmują wodę, ale te klapy się niedługo zamkną – informuje Kamiński. - Należy więc liczyć się z tym że będzie wylewać się z rowów, studzienek czy kanałów. Duża powódź jednakże nam obecnie nie grozi – przekazuje.
W innych miejscach w województwie jest dużo gorzej. Nieprzejezdny jest odcinek drogi krajowej numer 4, biegnącej przez Ropczyce, kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Kolbuszową i Mielec. Najgorsza sytuacja jest w powiecie ropczycko-sędziszowskim, dębickim, jasielskim i krośnieńskim. W ciągu ostatniej nocy straż pożarna interweniowała kilkaset razy, wypompowując wodę z domów i zabudowań gospodarczych. W Krośnie Wisłok przekroczył stan alarmowy o ponad metr i poziom wody wciąż się podnosi. Podtopione jest około stu gospodarstw, ogródki działkowe i stadion. Władze miasta rozdają worki z piaskiem, ewakuowano już kilka domostw.
Aktualnie alarmy powodziowe obowiązują w Krośnie, całym powiecie ropczycko-sędziszowskim, w powiecie jasielskim, w gminie Zarszyn w powiecie sanockim, a w powiecie dębickim w gminie Dębica i Brzostek oraz w mieście Mielcu. Pogotowia przeciwpowodziowe ogłoszono w powiecie: mieleckim, strzyżowskim, w Lubeni oraz w gminie Niebylec w powiecie brzozowskim.

Hej