Woda na Wisłoce opada, powodź maj 2010r

W Gminie Mielec zmalało zagrożenie powodziowe w związku ze znacznym spadkiem poziomu wody w Wisłoce. Śluzy wałowe na Wisłoce zostały zwolnione, następuje spływ wód z zalanych terenów. W Książnicach wypompowywana jest woda z domów, ewakuowani powracają do swoich domostw. Na pozostałym obszarze gminy prowadzony jest stały monitoring wałów. Trwa sprzątanie i szacowanie strat. Z zalanej drogi wojewódzkiej nr 983 w Woli Mieleckiej woda opadła, strażacy OSP i mieszkańcy usunęli worki z piaskiem z pobocza drogi, oraz chodnika.

Możesz pomóc powodzianom naszego powiatu
W związku z dramatyczną sytuacją mieszkańców powiatu mieleckiego dotkniętych powodzią, starosta Andrzej Chrabąszcz informuje, że każdy kto chciałby pomóc, może wpłacać dowolną kwotę na specjalnie uruchomione konto o numerze:
45 8642 1168 2016 6803 8306 0036 Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział Mielec

6 tys. zł od rządu
Zapomoga przeznaczona ma być przede wszystkim na zakup żywności, leków, odzieży i przeprowadzenie drobnych remontów. Przysługuje ona wszystkim powodzianom. Niezależenie od tego czy byli ubezpieczeni czy nie. Zarówno rodzinom, jak i osobom samotnym.

Wnioski o przyznanie pomocy trzeba składać do swoich ośrodków pomocy społecznej. Należy tam się zgłosić z napisanym własnoręcznie oświadczeniem opisującym straty. Potem do zgłoszonego w ośrodku pomocy społecznej gospodarstwa, domu, czy bloku zawita urzędnik, który sprawdzi zgodność oświadczenia z faktycznymi stratami.

Rządowy zasiłek można dostać do wysokości 6 tys. zł. Wiadomo jednak, że taką kwotę otrzymają ludzie, którzy stracili wszystko i zostali bez niczego. Osobom, którym woda zniszczyła na przykład tylko lodówkę, otrzymają zdecydowanie mniej. Ile? To zależy od tego jak wysokość strat oceni urzędnik z gminy. Zapomogi mają być wypłacane dopiero po tym jak woda całkowicie opadnie i będzie można dostać się do zniszczonych domówi i gospodarstw.

Rolnicy, którzy stracili uprawy, zwierzęta oraz mają uszkodzone budynki gospodarcze mogą skorzystać z kredytów preferencyjnych. Właściciele takich gospodarstw powinni zgłosić się z wnioskiem do swojej gminy. Straty będą szacowane przez komisje powoływane przez poszczególnych wojewodów. Potem należy czekać na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej. Rolnicy mogą również starać się w swojej gminie o umorzenie podatku rolnego.


Po południu zagrzmiało i padał deszcz
20-05-2010

Na zalanej drodze wojewódzkiej nr 983 w Woli Mieleckiej dopiero po 24 godzinach pojawiły sie oznakowania ostrzegające o zalanym terenie. Strażacy OSP i mieszkańcy zabezpieczyli workami z piaskiem pobocze drogi, oraz ułożyli z worków przejście wzdłuż zalanego chodnika. Od godz. 19.00 woda zaczęła opadać na zalanej drodze.


Film:  Zalana droga wojewódzka nr 983 Wola Mielecka-Sadkowa Góra 20.05.2010


Wisłoka i Wisła zaczynają opadać. Wysoki Breń wciąż zalewa domy. Powoli normuje się sytuacja powodziowa w powiecie mieleckim.

W Sadkowej Górze i Otałęży mieszkańcy cały czas walczą o utrzymanie wałów. Trwa akcja zabezpieczenia wałów na Wisłoce w Gawłuszowicach. Tłumy gapiów, które zbierają się w różnych miejscach uniemożliwiają pracę służbom.

W gminie Padew Narodowa zagrożenie dla 80 osób stanowi rzeka Babulówka.
W Przecławiu na prośbę burmistrza wydane zostało kilkaset worków. Gwałtownie wezbrał w nocy kanał Trześnowski w Białym Borze.
- Stan Wisłoki w Mielcu o godz. 14.00 - 740 cm.

Przed godz. 15 nastąpiło oberwanie chmury nad gminą Wadowice Górne, możliwe są lokalne podtopienia.
W Ziempniowie Wojskowe śmigłowce próbują zatkać wyrwę w wale. Zrzucają worki z kamieniami i piaskiem.
- Stan Wisłoki w Mielcu o godz. 18.00 - 710 cm.
Zamknięta jest droga powiatowa nr 1317K Szczucin – Maniów – Borki – Załuże – Wadowice Dolne w miejscowości Załuże,
Zamknięta jest droga wojewódzka wraz z mostem na rzece Breń nr 982 Szczucin – Mielec – Jaślany.
W Książnicach woda opadła, droga jest jednak nadal nieprzejezdna. Strażacy wypompowują wodę z niżej położonych posesji.
- Stan Wisłoki w Mielcu o godz. 23.00 - 682 cm. Wyższy od stanu alarmowego o 32 cm.

Komunikat Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mielcu.

Woda rozniosła i osadziła na terenie powodziowym zarazki zakaźnych schorzeń przewodu pokarmowego: duru brzusznego, czerwonki, salmonelloz i innych chorób biegunkowych. W glebie oraz pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych mogą pozostawać zdolne do zakażenia przez kilka tygodni. Zarazki należy zniszczyć wszędzie tam , gdzie jest to możliwe.

W tym celu trzeba: 0dkazić wapnem chlorowanym zalane powodzią studnie i ujęcia wodne, oczyścić z osadów i odkazić przy użyciu chemicznych środków czyszczących powierzchnie ścian, podłóg i sprzętów gospodarczych, wywietrzyć, wysuszyć i odmalować pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, zwłaszcza te, w których przechowuje się żywność i gdzie przebywają małe dzieci oraz osoby starsze, niedołężne, oczyścić, wysuszyć i odkazić miejsca ustępowe, często powtarzać odkażanie urządzeń sanitarnych i ustępów, zmywać je i utrzymywać w czystości i suchości.

W razie zachorowania należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i poddać jego zaleceniom. W przypadku konieczności zastosowania szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu należy jak najszybciej zgłosić się do odpowiednich punktów szczepień.

wichz


Foto z zalanej droga wojewódzka nr 983 - 20.05.2010