Gmina wiejska Mielec po powodzi, rozpoczęło się szacowanie strat

Nie będzie teraz usuwania worków z piaskiem. Służby kryzysowe poprosiły gminy, by te nie wywoziły ułożonych podczas powodzi worków z piaskiem. To ze względu na wyrwy w wałach, które powstały podczas przechodzenia przez powiat powodziowej fali. Worki mogą pomóc, gdyby ewentualnie doszło do kolejnej powodzi. Zostają, chociaż takiego zagrożenia teraz nie ma.


Ułożone podczas akcji przeciwpowodziowej worki z piaskiem pozostają na swoim miejscu.
23-06-2010

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej gorączkowo przygotowuje ich szybką naprawę. Tworzona jest prosta dokumentacja, która wskaże sposób naprawy uszkodzonych wałów. Na najpilniejsze naprawy wałów w powiecie mieleckim potrzeba niespełna 4 miliony złotych. Te roboty mają być wykonywane w najbliższych tygodniach. Worki z piaskiem są własnością gmin i nie mogą być zabierane przez mieszkańców. Takie procedery policja może traktować jako kradzież.

 


Komunikat na temat korzystania z przydomowych studni na terenach powodziowych
10-06-2010

Studnie muszą zostać zbadane.
Wójt Gminy Mielec zawiadamia, że na terenach objętych powodzią i podtopieniami a także na terenach gdzie występuje wysoki stan wód gruntowych woda z przydomowych studni kopanych a także indywidualnych ujęć głębinowych (tzw. szpilek) nie nadaje się do celów spożywczych. Spożywanie wody ze studni stanowi poważne zagrożenie dla  zdrowia ludzi i  zwierząt. O dopuszczeniu wody ze studni lub własnych ujęć głębinowych do użytku w celach spożywczych powinno decydować badanie wody pod kątem zawartości bakterii chorobotwórczych i szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych wykonane przez odpowiednie laboratorium - np. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (Sanepid) w Mielcu


W gminie wiejskiej Mielec rozpoczęło się szacowanie strat
08-06-2010

Ruszyła akcja usuwania skutków powodzi.
Wójt Gminy Wiejskiej Mielec informuje, że został uruchomiony specjalny numer telefonu 17 7745634, do szacowania strat powodziowych oraz zgłaszania padłych sztuk zwierząt domowych.
Na terenach objętych powodzią odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych, które zostały zalane lub podtopione w powodzi w dniach 3 - 6 czerwca 2010 r. należy składować do kontenerów ustawionych przez MPGK lub na zjazdach przy posesjach.

Kontenery przeznaczone do składowania odpadów wystawione będą w następujących miejscowościach:
Wola Mielecka - 1 szt. k/ szkoły, 1 szt. za mostem obok stacji paliw,
Podleszany - 1 szt. k/sklepu naprzeciw nr 62, 1 szt. na drodze do Tarnowca obok masarni P. Kozika, 1 szt. Zawierzbie k/ sklepu P. Gwizdaka,
Książnice - 1 szt. na parkingu k/Kościoła, Złotniki - 1 szt. k/ Domu Ludowego oraz 1 szt. koło stadionu sportowego.

Przedmioty zniszczone w czasie powodzi można także wystawić przy drodze głównej w danej miejscowości. Odpady będą sukcesywnie odbierane.

Dzisiaj rozpoczną działalność komisje do szacowania strat. Należy także dokumentować straty w swoim gospodarstwie poprzez wykonywanie zdjęć we własnym zakresie.

 


Apel wójta Gminy Mielec do wszystkich ludzi dobrej woli
08-06-2010

Władze gminy wiejskiej Mielec proszą o pomoc dla powodzian z terenu gminy, mocno poszkodowanej przez powódź.

- Dwukrotnie w okresie miesiąca maja i czerwca miejscowości terenu Gminy Mielec dotknęła katastrofalna w skutkach powódź. Zalane zostały domostwa, zabudowania gospodarcze oraz usługowo-przemysłowe. Woda poczyniła ogromne straty w infrastrukturze komunalnej. Pod wodą znalazły się tysiące hektarów pól uprawnych i gruntów oraz obiekty producentów rolnych. Aktualnie trwa szacowanie szkód i tam gdzie to już jest możliwe sprzątanie po wielkiej wodzie. Likwidacja skutków kataklizmu pochłonie mnóstwo środków finansowych, których budżet gminy Mielec nie jest w stanie udźwignąć – przekazuje wójt gminy Władysław Ochalik.

- Dlatego zwracamy się do firm, organizacji społecznych i osób prywatnych z prośbą o wsparcie. Liczy się każdy gest, każda złotówka. Za udzielenie jakiejkolwiek formy pomocy będziemy wdzięczni i wyrażamy nasze podziękowania.

Wpłaty na pomoc dla osób indywidualnych poszkodowanych w czasie powodzi prosimy kierować: BS Mielec nr 68 9183 0005 2001 0000 8400 0018 pod nazwą "POMOC DLA POWODZIAN". Wpłaty na konto Gminy Mielec na odbudowę zniszczonej w czasie powodzi infrastruktury prosimy kierować: BS Mielec nr 42 9183 0005 2001 0000 8400 0001 z dopiskiem "darowizna na usuwanie skutków powodzi" – informuje wójt.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu w ślad za komunikatem Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, informuje, że w chwili obecnej nie ma wskazań do podjęcia akcji szczepień przeciwko durowi brzusznemu na zalanych wodą terenach.

Natomiast doraźne szczepienia przeciw tężcowi osób biorących udział w akcjach ratowniczych i zwalczających skutki powodzi, u których wystąpiły skaleczenia, zranienia lub otarcia skóry powinny być wykonywane przez placówki służby zdrowia, do których zgłoszą się osoby poszkodowane.