IV edycja Konkursu edukacyjny "ODWAŻMY SIĘ BYĆ WOLNYMI"

W IV edycji konkursu "Odważmy się być wolnymi" organizowanego przez Muzeum Historii Polski młodzież z Gimnazjum w Woli Mieleckiej zajęła I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.  Jarosław Hyjek, Angelina Węgrzyn, Danuta Zaręba, opiekun: Jerzy Flis zdobyli pierwsze miejsce za pracę o Stanisławie Kalicie


I miejsce młodzieży Gimnazjum w Woli Mieleckiej za pracę o Stanisławie Kalicie

IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO

23 czerwca 2010 r. w warszawskim teatrze „Kamienica” ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu „Odważmy się być wolnymi”., który był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na konkurs wpłynęło ponad 300 prac z całej Polski.

Celem tegorocznej edycji było odszukanie osób, które swoją działalnością w latach 1945 – 1989 przyczyniły się do demokratycznych zmian i pełnego odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystej gali wręczenia nagród udział wzięli wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, prezes Fundacji Banku Zachodniego WBK Jolanta Wąs (przedstawiciel partnera strategicznego konkursu) oraz dyrektor PAP.media Natalia Bryżko-Zapór.

Laureatów konkursu wyłoniło jury w składzie:
1. prof. Antoni Dudek
2. dr Paweł Skibiński
3. Gabriela Sierocińska-Dec

I MIEJSCE

Kategoria – szkoły gimnazjalne:

Uczniowie Gimnazjum w Woli Mieleckiej za pracę o Stanisławie Kalicie.
Zespół: Jarosław Hyjek, Angelina Węgrzyn, Danuta Zaręba, opiekun: Jerzy Flis


Emilian Kamiński śpiewa piosenki ze stanu wojennego

I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych: Danuta Zaręba,
Jarosław Hyjek, Angelina Węgrzyn, opiekun: Jerzy Flis

Stanisław Kalita, (ur. 1937)
Rolnik, współtwórca NSZZ RI Ziemi Mieleckiej, uczestnik strajku rolniczego w Bydgoszczy. Internowany w stanie wojennym, Prowadził w swoim domu konspiracyjną drukarnię. Pomimo ciągłej inwigilacji udało mu się utrzymać w tajemnicy jej istnienie. Ulokował ją w własnoręcznie wymurowanym bunkrze pod stodołą. Tam poznając tajniki trudnej sztuki drukarskiej przygotowywał ulotki, plakaty i pismo „Ziemia Mielecka”.
Wg autorów pracy pan Stanisław jest człowiekiem, który zawsze potrafił być sobą. […] Ciężko jest pisać pracę o takim człowieku. Wydaje się to z jednej strony bardzo proste, a jednocześnie staje się trudne. Łatwe dlatego, że można porozmawiać ze świadkiem tamtych wydarzeń. Trudne dlatego, że zawsze pozostaje niedosyt, że coś się pominęło.
Stanisław Kalita aktywnie uczestniczy w życiu swojej społeczności lokalnej, chętnie spotyka się z młodzieżą.

Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne:

I Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju za pracę o Andrzeju Kiszce.
Zespół: Paweł Kurzyna, Mateusz Książek, opiekun: Dorota Kleban

Andrzej Kiszka „Dąb”, (ur. 1922)
Ostatni partyzant II RP. Członek Armii Krajowej. Od 1945 r. w oddziale partyzanckim NZW, dowodzonym przez Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”. Po ogłoszeniu amnestii w 1947 r. Kiszka ujawnił się, jednak zagrożenie aresztowaniem sprawiło, że ukrywał się przez 11 lat, z czego 8 lat w bunkrze pod Ciosmami. Aresztowany 31 grudnia 1961 r., po zdradzie krewnego. Po wyczerpującym śledztwie został skazany za przestępstwa kryminalne na dożywotnie więzienie. Karę zamieniono na 25 lat. Ostatecznie na wolność wyszedł 3 sierpnia 1971 r. Wyjechał na Pomorze Zachodnie, gdzie założył rodzinę i mieszka do dzisiaj.
Autorzy pracy zwracają uwagę na postawę bohatera i jak piszą: Postawa Andrzeja Kiszki […], wierność słowom żołnierskiej przysięgi jest dla nas młodych wzorem godnym do naśladowania. Wartości tych będziemy bronić i strzec w naszym życiu. Dziękujemy Panie Andrzeju!”.

II MIEJSCE

Kategoria – szkoły gimnazjalne:

Publiczne Gimnazjum im. Tamary Sołoniewicz w Narewce za pracę o Danucie Siedzikównej „Ince”.
Zespół: Kamila Kalinowska, Justyna Bamberg, Aleksander Rosiński, opiekun: Alina Rosińska

Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne:

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku za pracę o Józefie Benbenku.
Zespół: Mateusz Fudali, Marcin Posiak, opiekun: Agnieszka Posiak

Józef Benbenek, (1898 - 1987)

źródło: www.muzhp.pl