GOPS w Mielcu - pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi

27 czerwca 2010 r. w budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy w wyniku czerwcowej powodzi ponieśli straty w budynkach mieszkalnych. Kierownik GOPS Mielec Zofia Błach, wyjaśniła szczegółowo zebranym wszystkie form pomocy finansowej, o jaka mogą ubiegać się poszkodowani w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu.


Spotkanie informacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mieleckiej