Drogi i chodniki na drogach wojewódzkich Nr 983

Dwa kilometry nowych chodników i 11 kilometrów nowych nawierzchni – to bilans tegorocznych małych remontów dróg wojewódzkich w powiecie mieleckim.

Oprócz potężnych inwestycji w Mielcu, czyli remontu ulicy Wolności, przebudowy wiaduktu oraz przebudowy całej trasy Mielec – Dębica, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzki prowadził lub prowadzi niewielkie remonty na swoich trasach, głównie to naprawy szkód popowodziowych.

Naprawa szkód powodziowych

Niespełna 3 i pół miliona kosztowały roboty popowodziowe. Odbudowa nawierzchni uszkodzonej lub zniszczonej przez wodę dotyczyła 9 kilometrów dróg w Krzemienicy, Rzędzianowicach, Woli Otałęskiej i na dwóch odcinkach w Woli Mieleckiej.

W sumie remonty na drogach wojewódzkich w tym roku obejmą 11 kilometrów. PZDW zapłaci za nie ponad 6 milionów złotych. Pieniądze niepochodzące z popowodziowych funduszy powędrują na drogę Mielec – Lisia Góra. W Janowcu wykonano nową nawierzchnię na odcinku 1,5 kilometra, w Radomyślu Wielkim na odcinku 200 metrów w Rynku oraz w Zgórsku powstanie nowa nawierzchnia na odcinku 1 kilometra.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich buduje także na niewielkich odcinkach nowe chodniki. W Górkach Mieleckich powstało 900 metrów, w Radomyślu Wielkim 250 metrów, w Woli Mieleckiej 700 metrów. Dodatkowo Chorzelowie na odcinku kilometra chodniki budowane były na zjazdach z drogi. Te roboty pochłoną około 600 tysięcy złotych.

Film

Zdjęcia