Zebranie wiejskie

30 listopada 2008 roku w Domu Ludowym odbyło się zebranie mieszkańców Woli Mieleckiej.

Zebranie rozpoczął sołtys, Wiesław Soboń, który przywitał wszystkich uczestniczących zebrania i w punktach przedstawił jego porządek.

Porządek zebrania:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej. Termin zakończenia etapu I części II. Plan budowy na 2009 rok.
2. Budowa wałów przeciwpowodziowych. Jakie podjęto w tym kierunku działania?
3. Budowa ronda lub sygnalizacja świetlna usprawniająca wyjazd od strony Trzciany i Rzędzianowic.
4. Przestrzenne zagospodarowanie terenu, uzbrojenie w media, drogi wewnętrzne dojazdowe do tych działek, regulacja gospodarki
wodno-ściekowej)?
5. Drogi gminne: uzgodnienie z mieszkańcami poszerzenia dróg, ulepszenie nawierzchni, obranie rowów.
6. Budowa i remonty chodników w 2009 roku.
7. Odśnieżanie chodników i dróg.
8. Przedszkole w Woli Mieleckiej. Termin rozpoczęcia prac budowlanych.
9. Termin wykonania robót ziemnych przy Domu Strażaka i planowanym parkingu.
10. Park przemysłowy w Woli Mieleckiej. Termin jego powstania.
11. Protest mieszkańców w sprawie budowy wieży przekaźnikowej ERA.
12. Wolne wnioski

Na pytania mieszkańców odpowiadał zastępca wójta Gminy Mielec Tadeusz Lipka, przewodniczący Rady Gminy Mielec Jan Kołodziej, oraz radny Wiesław Bożek.

Fakt, iż w zebraniu uczestniczyło prawie 90 osób świadczy, że sprawy naszej wspólnoty nie są obojętne mieszkańcom.
Poruszano wiele tematów i spraw związanych z naszym codziennym życiem. Tematem nr 1 pozostaje kanalizacja.