Archiwum 2007

Pożar, Wola Mielecka

22 kwietnia 2007 r. w niedzielne popołudnie wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarczych p. Węgrzyn w Woli Mieleckiej. Spaleniu uległ dach oraz strop ,w gaszeniu pożaru brały udział 3 jednostki straży pożarnej.

Dom Ludowy, zebranie Rady Sołeckiej Woli Mieleckiej

4 kwietnia 2007 roku odbyło się zebranie Rady Sołeckiej Woli Mieleckiej, na które przybyli również zastępca wójta Gminy Mielec Tadeusz Lipka, przewodniczący Rady Gminy Jan Kołodziej, radny Woli Mieleckiej Wiesław Bożek, oraz cała Rada Sołecka na czele z sołtysem Wiesławem Soboniem.

Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej 2007 roku

Sołtysem Woli Mieleckiej na lata 2007-2011 został Wiesław Soboń . Do Rady Sołeckiej wybrani zostali ; Bąk Zbigniew, Indyk Henryk, Kawalec Mariusz, Wiącek Jan, Tomczyk Agnieszka, Chmura Jan, Wicherski Zbigniew, Miodunka Stanisław, Niedbała Jan, Soboń Marian.

Koncepcja Domu Ludowego - Wola Mielecka

W imieniu środowiska społecznego Woli Mieleckiej zgłaszam projekt kompleksowego zagospodarowania nowo wybudowanego budynku pod pilne potrzeby społeczne rozwijającej się dynamicznie naszej miejscowości. Projekt zakłada zagospodarowanie budynku ściśle pod potrzeby społeczne mieszkańców Woli Mieleckiej.