Bazylika Mniejsza w Mielcu - Matki Boskiej Zielnej 2007

W polskiej pobożności i tradycji ludowej uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zwana jest Świętem Matki Boskiej Zielnej. W tym dniu liczne sanktuaria maryjne, kościoły i kaplice, wypełniają się przybyłymi wiernymi i pielgrzymami.

Kwiatowe dekoracje wzbogacają nastrój świętowania. Wielu wiernych przynosi do poświęcenia, wianki zielne, bukiety kwiatów, kłosy zbóż i owoce. W wielu kościołach święci się także dożynkowe wieńce. W tym właśnie dniu najsłynniejsze maryjne sanktuaria mają swe odpusty. Szczególnie oblegana jest przez pielgrzymów Częstochowa i Kalwaria Zebrzydowska. W dniu tym wierni przynoszą do kościoła zioła, kwiaty i owoce, aby je poświęcić i podziękować Panu Bogu i Matce Bożej jako dziękczynienie za szczęśliwe zbiory plonów ziemi. Ludzie wierzą , że poświęcone zioła, kwiaty i owoce spożywane chronią od chorób. Ten zwyczaj staropolski świecenia ziół sięga dziewiątego wieku.

Już tradycyjnie od wielu pokoleń 15 sierpnia również i mieszkańcy Woli Mieleckiej, jedyna społeczność wiejska w parafii św. Mateusza w Mielcu kultywuje ten piękny staropolski zwyczaj święcenia wieńca żniwnego. W tym dniu na uroczystej sumie wielu wiernych gromadzi się, aby przy tej wielkiej uroczystości święcenia wieńca wspólnie się modlić. Delegacja rolników i Koła Gospodyń Wiejskich Woli Mieleckiej przywiozła do Bazyliki Mniejszej w Mielcu ciągnikiem rolniczym z przyczepą kierowanym przez Stanisława Kolata, wieniec żniwny wykonany z zboża, polnych ziół i kwiatów, zwieńczony w górnej części orłem z tegorocznych kłosów zboża oraz bochen chleba upieczony z ziaren tegorocznego zboża, aby poświęcić i złożyć w ten sposób podziękowanie Panu Bogu i Matce Bożej za szczęśliwe tegoroczne zbiory. Delegacja jadąc do kościoła ulicami Mielca radośnie śpiewała pieśni religijne. Przed bramą kościelną zatrzymał się korowód wieńcowy oczekujący na wyjście procesji ministrantów pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Jurka.

Po krótkim powitaniu wszyscy razem, przy śpiewie pieśni maryjnej, weszli do kościoła. Korowód zatrzymał się przed ołtarzem i rozpoczęła się Msza święta w intencji rolników Woli Mieleckiej i Piątkowa. Na wstępie nabożeństwa ks. proboszcz powiedział, że świątynia nie tylko gości gorące serca parafian, ale także wiązanki kwiatów i piękny wieniec żniwny, które są dziełami sztuki. Przed rozpoczęciem najważniejsze części mszy - liturgii eucharystycznej sołtys Wiesław Soboń przekazał ks. Prałatowi bochen chleba, który został złożony na ołtarzu, natomiast członkinie Koła Gospodyń Wiejskich złożyły : wieniec dożynkowy, kwiaty, warzywa, owoce jako dary ofiarne. Genowefa Krawiec w tym czasie wygłosiła komentarz następującej treści: „Naszą procesję z darami rozpoczyna WIENIEC DOŻYNKOWY. Składając go na Twoim ołtarzu dziękujemy za wszelką Twoją dobroć, łaskawość i opiekę. Ty jesteś dla nas Pokarmem na wieki. Przyjmij w darze CHLEB - nasz codzienny pokarm wzmacniający nasze siły do pracy. Spraw, by nigdy go nam nie brakowało. Łaska Twoja, Panie, jest zawsze świeża i nowa. Przyjmij KWIATY - wyraz naszej gorącej wdzięczności, że jesteś dla nas Najlepszym Ojcem. Wraz z kwiatami składamy ZIOŁA, by służyły nam zgodnie z Twoim planem. OWOCE - to kolejny nasz dar. Przypomina nam, że nasze życie ma przynosić dobre owoce. Prosimy Cię o tę szczególną łaskę w naszym życiu. Naszą procesję z darami zamykają WARZYWA - wyraz naszej wdzięczności za obfitość łask, których nam nie odmawiasz”.

Ks. prałat dziękując za złożone dary ofiarne powiedział, „wieniec kosztował wiele pracy i wymagał misternej roboty oraz współdziałania wielu ludzi. Dobrze, że ta piękna, stara polska tradycja jest kontynuowana. Tradycję tę utrzymują parafianie z Woli Mieleckiej, którzy za rok spotkają się już w swojej nowo budowanej świątyni ,ale żeby nie zapominali też o Bazylice parafialnej”

Wieniec pozostał w kościele, weźmie on udział wraz z delegacją KGW i rolników Woli Mieleckiej w XII Podkarpackim Konkursie Wieńca Dożynkowego w Radomyślu Wielkim 2 września 2007 roku.

Wicherki Zbigniew

https://www.facebook.com/wolamielecka/