XII Podkarpacki Konkurs wieńca dożynkowego - Radomyśl Wielki 2007

Wiejscy artyści z całego województwa podkarpackiego pokazali, co potrafią zrobić z ziaren, kłosów zbóż i kwiatów na XII Podkarpackim Konkursie Wieńca Dożynkowego , który jak corocznie odbył się w Radomyślu Wielkim. Sześćdziesiąt cztery wieńce ludowe tradycyjne, ale także o nowoczesnych i oryginalnych kształtach obejrzeliśmy w 2 września przy pięknej słonecznej pogodzie.

Do konkursu zgłosiły się grupy wieńcowe z dziesięciu powiatów. Swoje dzieła przywieźli ludowi artyści z powiatów mieleckiego, dębickiego , tarnobrzeskiego, a także grupy z odległych zakątków województwa : powiatów przeworskiego i krośnieńskiego.

W trakcie prac komisji oceniającej wieńce, na scenie prezentowały się zespoły folklorystyczne „Dębianie” z Nowej Dęby, „Radomyślanie” z Radomyśla Wielkiego oraz „Żarowianie” z Żarówki, zaś gwiazda wieczoru była formacja „Dzikie pola”.

Wieńce oceniane były w trzech kategoriach: wieniec tradycyjny, wieniec o symbolice religijnej oraz inne formy wieńca.
Pierwsze miejsce w kategorii wieńca tradycyjnego otrzymała grupa wieńcowa z Kliszowa, która wykonała najbardziej okazały wymiarami i kształtem wieniec. Dwa równorzędne drugie miejsca przypadły wieńcom z Zdziarca i Kolbuszowy Górnej, trzecie miejsce przyznano wieńcom z Radomyśla Wielkiego i Żarówki w powiecie mieleckim.

W kategorii wieńca o tematyce innej pierwsze miejsce przypadło wieńcowi ze Zgórska w powiecie mieleckim, drugie miejsce zajęły wieńce z Partyni i Dulczy Wielkiej w powiecie mieleckim, trzecie miejsce otrzymał wieniec z Dobrzechowa w powiecie strzyżowskim, z Wólki Grodziskiej w powiecie leżajskim oraz z Glinik Zaborowskich w powiecie strzyżowskim.

Reprezentująca Gminę Mielec grupa wieńcowa z Woli Mieleckiej otrzymała wyróżnienie I stopnia.

W kategorii wieńca religijnego zwyciężył wieniec z Sierakowa w powiecie niskim, drugie miejsce zajął wieniec z Pnia w powiecie mieleckim, trzecie miejsce przypadło w udziale wieńcom z Woli Żyrakowskiej i Korzeniowa w powiecie dębickim oraz wieńcowi z Żyznowa w powiecie strzyżowskim.

Za pierwsze miejsce w powyższych kategoriach zwycięzcy otrzymali 700 zł, za miejsce drugie 500 zł, a za trzecie 350 zł. Uczestnicy, których wieńce zostały wyróżnione otrzymali 200 zł, zaś za udział w konkursie każda drużyna otrzymała 150 zł.

Na dożynkową uroczystość przyjechali także ludowi twórcy, na stoiskach prezentowali wiklinowe kosze, figurki z suchych kwiatów i rzeźby z korzeni.

Organizatorem konkursu była Bogusława Cetnar, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim.źródło: Wicherski Zbigniew