Wybory parlamentarne 2007

Mielec w sejmie będzie miał przedstawicieli PO, PiSu i PSLu. Już wiadomo, że Krystyna Skowrońska znów będzie posłanką. Wiceprezydent Mielca Krzysztof Popiołek z PiS będzie mógł w sejmie lobbować inwestycje ważne dla Mielca bo to zapowiadał jeszcze przed 21 października. K. Popiołek będzie chciał z pozostałymi kandydatami zawrzeć mała koalicje na rzecz Mielca.Kolejny reprezentant Mielca w Sejmie to Leszek Deptuła z PSL. W poprzedniej kadencji Marszałek województwa Podkarpackiego, od 3 kadencji radny sejmiku wojewódzkiego. Leszek Deptuła nie ukrywał zadowolenia z faktu, że mielec będzie miał tylu reprezentantów w sejmie.

Mielec będzie miał 3 posłów i 1 senatora

W Senacie zasiądzie Władysław Ortyl przez ostatnie 2 lata wiceminister rozwoju regionalnego. W Mielcu z prawa głosy skorzystała ponad połowa uprawnionych. W Mielcu wygrał PiS na który w wyborach do sejmu głosowało 11,201 osób, zaraz po prawie i sprawiedliwości znalazła się platforma obywatelska na która swój głos oddało 10,606 osób. Później LiD i PSL. Na LPR w Mielcu głosowało 431 osób a najmniej na samoobronę 178. W powiecie mieleckim głosowało 51% uprawnionych, Ponad 23 tys głos mieszkańcy powiatu oddali PiS-owi, prawie 15 tys PO, prawie 8 PSL-owi i ponad 4 tys Lewicy i Demokratom. W Gminach powiatu największa frekwencja była w Tuszowie Narodowym ponad 52 %, oraz w Padwi Narodowej ponad 49 %. Najmniej osób głosowało w Gminie Czermin prawie 42 procent uprawnionych

Wyniki z Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 z siedzibą – Zespół Szkół w Woli Mieleckiej

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 1410
Liczba wyborców , którym wydano karty do głosowania - 780  (55,31%)

Najwięcej głosów otrzymali:
Do Senatu
- Ortyl Władysław     424
- Jaworski Kazimierz 269
- Lato Grzegorz        190
Do Sejmu
- Tomczyk Elżbieta           203
- Skowrońska Krystyna    163
- Popiołek Krzysztof         124
- Deptuła Leszek               72

 


Zgodnie z art.16 ust.1 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu został w Gminie Mielec wyznaczony i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych lokal wyborczy w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej .

Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w wyznaczonym obwodzie głosowania , po wcześniejszym złożeniu wniosku o dopisanie do spisu wyborców w tym obwodzie.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Mielec pokój 18, najpóźniej do dnia 11 października 2007 r. do godz.15.00.


O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Mielec z dnia 25 września 2007 r.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu /Dz. U. Nr 84, poz. 921 z 2001 r. z późn. zm./ i n f o r m u j ę, że w skład obwodowych komisji wyborczych zostały powołane następujące osoby:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą – Zespół Szkół w Woli Mieleckiej

1. Niedźwiedź Anita
2. Mądziel Jerzy
3. Kędzior Marta
4. Czerniejewski Jerzy
5. Pawlak Agnieszka
6. Partyka Władysław
7. Masajada Grzegorz
8. Kołodziej Jan
9. Gustaw Dariusz


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 września 2007 r.

Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499
z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację
o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.:

Okręg wyborczy nr 23 do Sejmu i okręg wyborczy nr 22 do Senatu obejmują ten sam obszar stanowiący część województwa podkarpackiego.

W okręgu wyborczym nr 23 do Sejmu wybieranych będzie 15 posłów, w okręgu wyborczym nr 22 do Senatu wybieranych będzie 3 senatorów.

W skład każdego z tych okręgów wyborczych wchodzą powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta na prawach powiatu: Rzeszów, Tarnobrzeg.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

żródło - gmina.mielec.pl