Koło Gospodyń Wiejskich Wola Mielecka - zebranie wyborcze

12 grudnia 2006 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Mieleckiej. Najpierw zabrała głos przewodnicząca koła p. Genowefa Krawiec, która przedstawiła program działalności Koła od 1985r. oraz ilość posiadanego sprzętu, naczyń kuchennych i przeprowadzone dotychczas kursy i szkolenia.


Następnie Agnieszka Kawalec mówiła na temat przeprowadzonych kursów żywieniowych. Zaplanowano szkolenie pt. „Estetyka w domu i zagrodzie”. Poruszono problem uprawy ziół oraz grzybów boczniaków jak również promowanie produktów żywieniowych . Przeprowadzono wolną dyskusję na temat tych produktów wśród członków KGW. Następnie dokonano wyboru nowego Zarządu KGW ,którego jednogłośnie na przewodniczącą wybrano p. Genowefę Krawiec.Skład Zarządu oraz Komisji KGW Wola Mielecka :

Zarząd Komisja rewizyjna Zarząd członkiń
Krawiec Genowefa – przewodnicząca
Gancarz Zofia – v-ce przewodnicząca
Jaworska Bogumiła – skarbnik
Szot Teresa – sekretarz
Wójcik Lucyna – przewodnicząca
Krawiec Stanisława Myjak Wiesława
Stala Maria
Węgrzyn Genowefa
Biesiadecka Zofia
Stachura Maria
Stec Krystyna

A teraz trochę historii
Początek działalności Koła Gospodyń wiejskich w Woli Mieleckiej przypada na rok 1920, kiedy to zebrało się kilkanaście gospodyń, które powołały Koło do życia. Pierwszą przewodniczącą została Joanna Grzelak. Po II wojnie światowej ożywiła się aktywność wiejskich kobiet, a przewodnictwo objęła Antonina Wnuk. Zaczęto organizować różnego rodzaju kursy, m.in. kroju i szycia, uprawę roślin warzywnych na polach i kwiatów w przydomowych ogródkach. W długie jesienne i zimowe wieczory, zbierano się w szkole lub w innym miejscu na czytanie dobrej lektury i prasy, m.in.: Przyjaciółki, Chłopskiej Drogi czy Gromady.Z biegiem czasu Koło Gospodyń Wiejskich pozyskiwało coraz większe grono członkiń, a zajęcia i spotkania były prowadzone w różnych kierunkach. Można było spotkać się w zespołach tanecznych, recytatorskich, uczono piosenek, gotowania i pieczenia. Bardzo licznie uczestniczyła w tej działalności młodzież szkolna i starsza, zwłaszcza przy organizowaniu przedstawień, zabaw i dożynek.

W okresie 1959 -1968 organizacji przewodniczyła Maria Paluszek ,w latach 1968 - 70 przewodniczącą była Stefania Sosińska .Kolejną przewodniczącą została Stanisława Bękarciak, która pełniła tę funkcję w latach 1970 - 74.  Koło było bardzo dobrze zorganizowane, pomagało m.in. przy rozprowadzaniu różnych ras drobiu wylęgowego: kaczek, kur, indyków oraz właściwej paszy do odchowu piskląt i starszych sztuk. W latach 1974 - 1980 przewodniczącą KGW została Helena Bratek. Organizowano różnego rodzaju kursy kroju, szycia, wy­kłady na temat dobrego wychowania, zdrowego żywienia dzieci i  osób starszych. Na szeroką skalę prowadzono dostarczanie piskląt ras mięsnych - brojlerów kaczych, kurzych i indyczych.

Na początku lat 80-tych działalność Koła Gospodyń Wiejskich stopniowo zamarła. Dopiero w 1985 roku pani Genowefa Krawiec ożywiła działalność Koła, które stało się prężną jednostką w społeczności wiejskiej.

Z inicjatywy pani Krawiec organizuje się co roku „Dzień Senio­ra", Dzień Kobiet, wspólnie z Radą Sołecką i aktywem wiejskim przygotowania do uroczystości przeprowadzenia dożynek. Organizowane są spotkania, na których omawiana jest tematyka gotowania i pieczenia. W tym dużym zaangażowaniu działają wspólnie z Radą Sołecką, Ludowym Klubem Sportowym, Ochotniczą Strażą Pożarną, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chorzelowie, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Wiosną 1998 roku został zorganizowany konkurs pt. „Najpiękniejsza i Najbezpieczniejsza Zagroda”.

Wicherski Zbigniew

https://www.facebook.com/wolamielecka/