Wizyta duszpasterska 2014-2015

Wizyta duszpasterska w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej 2014-2015

  Poniedziałek  29 XII 2014 od godz. 8:30
1. Od Rzędzianowic lewa strona drogi od nr 12 do spotkania
2. Od nr 147 prawa strona drogi na Rzędzianowice do spotkania


  Wtorek 30 XII 2014 od godz. 8:30
1. Piątkowiec – od lasu lewa strona drogi w kierunku Woli Mieleckiej do nr 369
2. Piątkowiec – od lasu prawa strona drogi w kierunku Woli Mieleckiej do nr 368

  Sobota 3 I 2015 od godz. 8:30
1. Od mostu lewa strona drogi tarnowskiej do nr 311 b
2. Od Rzędzianowic prawa strona od nr 1 do 71 

  Niedziela 4 I 2015  od godz. 14:00
1. Od Rzędzianowic prawa strona od nr.76 do 119a
 od godz. 17:00
2. Osiedle Baranówka

  Poniedziałek 5 I 2015
od godz. 14:30 
1. Od drogi na Rzędzianowice prawa strona drogi tarnowskiej i drogi na Trzcianę do spotkania
2. Ścieżki oraz domy naprzeciw Kaplicy do spotkania

  Czwartek 8 I 2015 od godz. 15:00
1. Od Rzędzianowic prawa strona drogi od nr 123 do spotkania
2. Od mostu po obu stronach drogi na Rzędzianowice do spotkania

  Sobota 10 I 2015 od godz. 8:30
1.Od Trzciany lewa strona drogi do nr 525

  Niedziela 11 I 2015 od godz.14:00
1.Wola Mielecka od Piątkowca  domy po prawej stronie drogi tarnowskiej do nr 312a

Poniedziałek 12 I 2015 od godz. 14:30 . Z powodu wyjazdu na pogrzeb w poniedziałek zmiana w porządku kolędy.
1. Płyty od drogi na Podleszany lewa strona do nr. 277G

  Czwartek 15 I 2015 od godz. 15:00
1. Wola Mielecka od Piątkowca lewa strona drogi do nr 352
– jeden ksiądz od Piątkowca a drugi od nr. 352 do spotkania

  Sobota 17 I 2015 od godz. 8:30
1. Od Trzciany prawa strona drogi do nr 498
2. Od nr 516 lewa strona drogi od Trzciany do ścieżek

  Niedziela 18 I 2015 od godz. 14:00
1.Od drogi na Trzcianę prawa strona drogi tarnowskiej do nr 351

  Poniedziałek 19 I 2015 od godz. 14:30
1. Od Podleszan domy po prawej stronie drogi
– jeden ksiądz od wału a drugi od krzyżówki do spotkania

   Czwartek 22  I 2015 od godz. 14:30
1. Od Podleszan domy po lewej stronie drogi

  Sobota 24 I 2015 od godz. 8:30

1. Od nr 489 prawa strona drogi od Trzciany do krzyżówki


ZOBACZ  mapę z numerami budynków  -> www.wolamielecka.pl/geo
Po lewej stronie odznacz
-> Budynki
-> Adresy
 


Tradycyjne ofiary składane przy okazji kolędy przeznaczone zostaną tak jak w poprzednich latach na budowę naszej świątyni.


Wizyta duszpasterska

Praktyka kolędowania uświęcona jest wielowiekową tradycją. Poświęcanie domostw i błogosławienie rodzin polecał św. Atanazy już w III w. Pierwsze wzmianki o uroczystym błogosławieństwie domów przy okazji uroczystości Objawienia i Wielkiej Soboty znajdujemy w Gelasianum, dokumencie z V/VI w. Biskup Piotr Kalwa w wydanej w 1933 r. we Lwowie pracy „Powstanie i rozwój polskiej kolędy” napisał, że „kolęda powstała w zamierzchłej przeszłości średniowiecza, kiedy kładziono podwaliny organizacji parafialnej w Kościele w Polsce”.

Odwiedziny duszpasterskie mają charakter domowej liturgii i są przeważnie w porze, by cała rodzina mogła brać udział w tym duszpasterskim spotkaniu. Przez kolędę mamy do czynienia z posługą duszpasterską, ze szczególnym wyznaniem wiary i potwierdzeniem swojej przynależności do wspólnoty w Kościele Chrystusowym. Do tego spotkania trzeba się godnie przygotować: stół zasłać białym obrusem, ustawić krzyż, dwie zapalone świece, talerzyk z wodą święconą i kropidło.

Jak się przygotować do wizyty duszpasterskiej?
-  zaplanować czas na przyjęcie kapłana – zachęcamy, aby w czasie kolędy wszyscy mieszkańcy byli w domu
- na nakrytym białym obrusem stole prosimy przygotować: Pismo św., krzyż, świece i zapałki, wodę święconą, kropidło (zamiast kropidła może być zwykła zielona gałązka)

Jak w każdej parafii, prowadzone są kartoteki parafian, gdzie odnotowuje się dane, przyjęte sakramenty, informacje o rodzinie. Kartoteka jest zwykle uzupełniana przez kapłana podczas wizyty duszpasterskiej.

Wizyta duszpasterska to przede wszystkim okazja do rozmowy z kapłanem, pytań dot. wiary, Kościoła.

W czasie odwiedzin można poprosić księdza o poświęcenie obrazu, różańca lub innych dewocjonalii.