Program wizytacji Kanonicznej Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

Program wizytacji Kanonicznej Ks. Biskupa Andrzeja Jeża w parafii Wola Mielecka 29 -30 XII 2012 roku


Sobota 29 XII 2012
13:30  Przyjazd ks. Biskupa do parafii
13:45  Spotkanie z L S O , DSM , Scholą w Kaplicy
14:30  Wyjazd do osoby chorej oraz rodziny wielodzietnej
15:15  Spotkanie z gronem nauczycielskim w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej
16:15  Spotkanie z Radą Parafialną , Radą Ekonomiczną , Caritas Kręgiem Biblijnym w Kaplicy
18:00  Powitanie Ks. Biskupa w progach kaplicy, Msza św.

Niedziela 30 XII 2012

7:30  Msza św. a po niej spotkanie ks. Biskupa z Różami Żywego Różańca
9:30  Msza św. dla wszystkich
11:00 Msza św. dla wszystkich pod przewodnictwem Ks. Biskupa

 


Wizytacja kanoniczna parafii
13 października 2012

Zarządzenie: Nasz znak: OD-1/1/12

Niniejszym – po myśli kan. 396 § 1 KPK – zarządzam w roku 2012 wizytację kanoniczną parafii w następujących dekanatach:
Mielec-Południe – bp Wiesław Lechowicz
Mielec-Północ – bp Andrzej Jeż

Wizytacja rozpocznie się w dniu 19 X 2012 w parafii p.w. Św. Mateusza w Mielcu .

W Parafii pw Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej wizytacja odbędzie się w dniach 29 – 30 XII 2012 roku .


Ks. dr Adam Nita                                          † Andrzej Jeż
KANCLERZ                                                BISKUP TARNOWSKI

Podobne tematy:
- Wizytacja Kanoniczna Ks. Biskupa Andrzeja Jeża w parafii Wola Mielecka 29-30-grudzień 2012r.

https://www.facebook.com/wolamielecka/