Tworzy się historia na naszych oczach

Każdy z nas swoim życiem pisze pewną historię, która w perspektywie dalszej lub bliższej będzie chlubą bądź wyrzutem dla nas samych lub naszych bliskich.

Żyjemy jednak nie tylko dla siebie i bliskich , ale także dla społeczeństwa ojczyzny i Kościoła. Jesteśmy w tych społecznościach spadkobiercami wielu wartości materialnych i duchowych które wypracowali i przekazali nam nasi przodkowie. Tych wartości nie wolno nam zaprzepaścić. Każda jednak epoka stawia nowe wyzwania i rodzi nowe problemy , które powinniśmy wspólnie podjąć i rozwiązać.


Takim historycznym wyzwaniem dla społeczności mieszkańców Woli Mieleckiej jest decyzja, którą podjął dostrzegając potrzeby duszpasterskie po wizytacji kanonicznej w parafii św. Mateusza w 2003 ks. Biskup ordynariusz Wiktor Skworc , o utworzeniu nowej parafii w tejże miejscowości oraz budowie nowego kościoła i plebani. Z tym zadaniem do parafii pw. Św Mateusza w Mielcu został skierowany przez Ks. Biskupa w sierpniu 2004 roku ks. Zbigniew Smołkowicz.

W październiku tegoż roku została wstępnie zaakceptowana lokalizacja miejsca przyszłej budowy : różna od wcześniejszych przymiarek , oraz podjęto działania zmierzające do zakupu ziemi. W tymże samym miesiącu ks. Biskup udzielił zgody na zbiórkę składki w pierwszą niedzielę każdego miesiąca z przeznaczeniem na zakup tych działek. W maju i czerwcu 2005 roku po dokonaniu formalności notarialnych działka o areale 1ha 43 ary stała się własnością przyszłej parafii. Można powiedzieć , że w tym momencie zakończył się pierwszy jakże ważny , kosztowny i niewidoczny dla oka etap tworzenia tego dzieła.  

W dniu 1 X 2005 roku Jego Ekscelencja Ks. Biskup Wiktor Skworc dokona uroczystego poświęcenia tego miejsca i krzyża na wyłączną chwałę Boga.

Parafia jako cząstka Kościoła powszechnego jest społecznością bosko-ludzką gdzie Chrystus w dalszym ciągu dokonuje zbawienia ludzi. Mamy świadomość ,że „daremnie wstawać o północy jeżeli nie będzie Bożej pomocy”, stąd od pierwszego piątku października 2004 roku modlimy się w kaplicy katechetycznej w Woli Mieleckiej czasie Mszy św. i Koronki do Bożego Miłosierdzia o pomoc i opiekę Bożą nad nami. Od pierwszej niedzieli września 2005 w tejże kaplicy odprawiana jest już w każdą niedzielę Msza św. o godz.9:15 na którą serdecznie zapraszamy!

Ks. Zbigniew Smołkowicz