Aktualności z parafii Wola Mielecka w 2019 roku

Program rekolekcji wielkopostnych w Parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

Program rekolekcji wielkopostnych w Parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej 2019 roku
Rekolekcjom przewodniczy: ks. Mgr Janusz Halik

Niedziela 7 IV 2019
Godz. 7:30 Msza św. i nauka stanowa dla rodziców
Godz. 9:30 Msza św. i nauka stanowa dla rodziców
Godz.11:00 Msza św. z nauką dla dzieci
Godz.15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św.

Po Gorzkich Żalach nauka dla młodzieży pracującej i studiującej

Nabożeństwo Czterdziestogodzinne Wola Mielecka 3-5 marzec 2019

Nabożeństwo czterdziestogodzinne ma bardzo bogatą historię, symbolikę i tradycję. Nawiązuje do przebywania w grobie Jezusa przez 40 godzin. Liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas. Przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi wędrowali przez pustynię przez 40 lat.

Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, Parafia pw Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej 3-5 marzec 2019 roku

Procesja Bożego Ciała, Wola Mielecka 31 maja 2018

31 maja 2018 roku w Parafii Bożej Opatrzności w Woli Mieleckie odbyła się Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po Mszy św. o godz. 9:30 dzieci sypiące kwiatki, dzieci rocznicowe, ministranci, lektorzy, Dziewczęca Służba Maryjna, Schola oraz licznie zebrani wierni udali się z procesją do czterech polowych ołtarzy, które na tę uroczystość wykonali: rodzice dzieci, które przeżywały dzisiaj rocznicę I Komunii św., młodzież, która przyjęła sakrament Bierzmowania wraz z rodzicami, młodzież z Grupy Apostolskiej, parafianie z rejonu Płyt.

Rekolekcje wielkopostne 2018 w Parafii pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

Rekolekcje wielkopostne w Parafii pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej poprowadzi  Ks. Krzysztof Bajorek - wikariusz parafii p.w. Ducha Świętego w Mielcu.
Msze św. z naukami rekolekcyjnymi sprawowane będą do środy włącznie o godz. 7:30 i 18:00. Młodzież z Gimnazjum zapraszamy na godz. 9:30 zaś dzieci ze szkoły podstawowej w poniedziałek i środę na godz. 11:00 a we wtorek na godz. 13:30.
Spowiedź rekolekcyjna będzie we wtorek od godz. 14:30 do 18:00 z przerwą półgodzinną od godz. 16:00 do godz. 16:30.

10 lat historii Parafii Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

Parafia Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej ma stosunkowo krótką historię, bowiem od momentu powołania minęło niespełna dziesięć lat. Krótki czas nie oznacz jednak, że jako parafianie nie mamy się czym poszczycić. Mimo niedługiego okresu istnienia na kartach historii naszej parafii zapisały się ważne wydarzenia, które pozostawiły trwały ślad materialny czy, co ważniejsze duchowy. Wystarczy przywołać dzień wmurowanie kamienia węgielnego czy czas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego. Chciałbym w niewielkim opracowaniu przedstawić niektóre wydarzenia z historii naszej parafii.

Nabożeństwo Czterdziestogodzinne Wola Mielecka 11-13 II 2018

Nabożeństwo czterdziestogodzinne ma bardzo bogatą historię, symbolikę i tradycję. Nawiązuje do przebywania w grobie Jezusa przez 40 godzin. Liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas. Przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi wędrowali przez pustynię przez 40 lat.

Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, Parafia pw Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej 11-13 II 2018

Kolęda 2017-2018 w Parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

Kolęda 2017-2018 w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary.

Wizyta duszpasterska w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej 2017-2018

Czwartek  28 XII 2017 od godz. 8:30
   1.Od Rzędzianowic lewa strona drogi od nr 12 do spotkania
   2.Drugi kapłan od nr.  147  do spotkania
Piątek  29 XII 2017 od godz. 8:30
   1.Od Rzędzianowic prawa strona od nr 1 do spotkania  
   2.Drugi kapłan od nr.119a do spotkania
Sobota  30 XII 2017 od godz. 8:30                                       
   1.Od mostu po obu stronach drogi na Rzędzianowice do nr 123
   2.Od mostu lewa strona drogi tarnowskiej do nr 311 b

Zmiany Księży Wikariuszów w Diecezji Tarnowskiej

Zmiany wśród kapłanów diecezji tarnowskiej.  24 czerwca 2017 roku swoje nowe parafie poznali księża wikariusze. W tarnowskim seminarium biskup Leszek Leszkiewicz wręczył nominacje prawie 90 księżom. W nowych parafiach kapłani podejmą posługę pod koniec sierpnia.

https://www.facebook.com/wolamielecka/