Konsultacje społeczne w sprawie opinii o projektach statutów sołectw

Odsłony: 207

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Mielec z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mielec (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 12 lutego 2019 r. poz.979)
 
podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Mielec konsultacji społecznych w sprawie wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 27 lutego 2019 r. do 7 marca 2019 r.

Z projektem statutu sołectwa mieszkańcy mogą zapoznać się:

    na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec, BIP Gminy Mielec www.gmina.mielec.pl
    u sołtysów w poszczególnych sołectwach Gminy Mielec,
    w Urzędzie Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec (pok. nr 8),

Opinie i uwagi mieszkańców należy składać na formularzu zgłoszeniowym.
Wzór formularza zgłoszeniowego jest zamieszczony na stronie internetowej Gminy Mielec, BIP Gminy Mielec, u sołtysów oraz dostępny jest w Urzędzie Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, (pokój nr 8).

Opinie i uwagi do projektu statutu mieszkańcy sołectwa mogą zgłaszać poprzez:
    - złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Mielec;
   - przesłanie w formie elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem: "Konsultacje - Statuty Sołectw„
    - przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Mielec, BIP Gminy Mielec oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mielec.

Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa dotyczą oddzielnie każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.

Wójt Gminy Mielec
/-/ Józef Piątek


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa


 więcej informacji na stronie: https://bip.gmina.mielec.pl/